792 - Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal komen van de Boom des Levens
Vrijdag 10 mei 2013, 16.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, gezegend zijn zij die het ware Woord van God beantwoorden, want zij zullen als eersten verrijzen en Mijn nieuwe Koninkrijk binnengaan.

Diegenen aan wie Mijn heilig Woord niet werd gegeven, inbegrepen die landen waar Ik veroordeeld word, zijn de eerste zielen aan wie Ik de hand moet reiken. Zonder daar zelf schuld aan te hebben werden zij vanaf de geboorte opgevoed om God, de Maker en Schepper van al wat bestaat, te ontkennen. Ik zal ernaar streven hen door deze zending te bekeren en beloof dat eens zij de waarheid gezien hebben, tijdens de Waarschuwing, zij snel in Mijn barmhartigheid zullen getrokken worden. Ik zal hen die misleid werden door valse doctrines, nooit in de steek laten, want zij zijn hulpeloos en hebben nood aan Mijn liefde en barmhartigheid.

Mijn verlangen is dat Mijn volgelingen zich nu voorbereiden om de ladder te beklimmen, een lange en moeilijke klim, naar geestelijke volmaaktheid. Diegenen onder jullie die met de gave van onderscheiding gezegend werden door Mijn stem, vervat in het Boek van Waarheid, hebben tegenover Mij een plicht. Dit is wat jullie moeten doen.  Gebruik de gave die Ik jullie gegeven heb om jullie voor te bereiden op de geestelijke volmaaktheid die van jullie vereist wordt, nu Ik Mijn restleger op aarde opbouw. Het is jullie verantwoordelijkheid om diegenen te helpen die te zwak, te trots en te koppig zijn om Mijn hand van barmhartigheid te aanvaarden. Het zal door jullie zijn dat Ik in staat zal zijn om alle zielen, inclusief diegenen die Mijn barmhartigheid niet waardig zijn, de redding te verlenen  die nodig is om voor altijd te leven in Mijn heerlijkheid.

O hoe wonderbaarlijk is dit schitterend Nieuw Koninkrijk van Mij. Als jullie het maar eens konden zien, dan zou niemand van jullie nog ooit een woord opperen tegen Mij. Dit zal jullie nieuwe thuis zijn, de plaats waar jullie en je familie zullen genieten van eeuwige vervoering, vrede, liefde en vreugde, samen met al datgene dat door Mijn Vader geschapen is voor jullie geluk. Beschouw het als een nieuwe woning, vergelijkbaar met de wijze waarop de aarde geschapen werd, alleen zal deze Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde geen zee hebben. Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal komen van de Boom des Levens, waarmee alle leven zal in stand gehouden worden.

Voor elke behoefte zal gezorgd worden en liefde zal in overvloed voorhanden zijn zodat er geen enkele ontevredenheid zal bestaan. Gelach, liefde, vreugde, kleuren en fijne dingen die niemand op aarde ooit gezien heeft, zullen voor het grijpen zijn. Gelukzaligheid die jullie verstand op aarde te boven gaat, zal een geschenk zijn voor ieder van jullie aan wie de sleutel tot Mijn Koninkrijk gegeven wordt.

Het leven dat voor jullie ligt is getooid met grote geschenken en jullie zullen in een voortdurende staat van vrede blijven met liefde voor Mij. Ik zal regeren in eenheid met al Gods kinderen en niet één van jullie zal ook maar iets verlangen, zo groot is Mijn liefde. Dat is het enige leven waar jullie naar moeten streven, want er zal voor jullie geen ander leven bestaan na de grote dag waarop Ik kom.

Jullie Jezus