791 - Het is Mijn liefste wens dat jullie zich bekommeren om de zielen van de jongeren
Donderdag 9 mei 2013, 22.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor de jonge mensen van elke natie, huidskleur en geloofsovertuiging, die Mij niet erkennen, is oneindig. Mijn verdriet om deze kleine zielen van Mij is diep. Er moet voor hen gebeden worden, vooral nu. Ik zal hen zonder aarzelen in Mijn barmhartigheid opnemen, als jullie er Mij door dit kruistochtgebed om vragen.

Kruistochtgebed (106) - Barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen

Lieve Jezus, neem onder Uw bescherming de zielen van die kinderen van God die U niet kennen, die Uw liefde niet erkennen en die Uw belofte niet aanvaarden.

Stort Uw genade van bekering uit en geef hun het eeuwige leven.

Wees barmhartig voor al diegenen die niet in Uw Tegenwoordigheid geloven en die geen berouw zullen nastreven voor hun zonden. Amen.

Mijn geliefde restleger, het is Mijn liefste wens dat jullie zich bekommeren om de zielen van de jongeren, de agnostici en diegenen die niet in God geloven. Zij moeten vanwege jullie voorrang krijgen. Ik verzoek jullie alle naties, gezindten, huidskleuren en religies onder Mijn bescherming te trekken. Wanneer jullie Mij zulke zielen brengen, zal Ik hun grote gaven schenken en Ik beloof hun redding.

Het is belangrijk dat jullie hen die geen belangstelling hebben in hun redding niet negeren. Zij zijn de verloren zielen waarnaar Ik hunker en Ik zal hen volgen in elke hoek, elke kloof en elk land totdat Ik hen in Mijn Koninkrijk kan binnenhalen.

Onthoud dit verzoek. Onthoud dat het Mijn verlangen is om de hand uit te strekken naar hen die Mij niet kennen en naar hen die verlangen Mij te kennen.

Jullie Jezus