790 - De besmetting zal wijder verspreid zijn dan AIDS
Dinsdag 7 mei 2013, 22.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer ben je afgeleid geweest en heb jij jezelf toegestaan tijdens de laatste twee dagen uit Mijn gezichtsveld te zijn genomen. Weet jij niet wat deze afleidingsactie veroorzaakte? Door slechts één dag eucharistische aanbidding te missen, werd jij weggenomen en in Mijn Naam misbruikt, zonder jezelf te beschermen zoals Ik jou opgedragen heb. Mijn instructie is dat jij dagelijks voor Mij blijft komen en de allerheiligste Rozenkrans bidt, zodat Mijn Moeder jou de bescherming kan geven die jij voor dit werk nodig hebt.

Velen die Mij nabij zijn verwerven een vertrouwen dat hen ertoe brengt te geloven dat een opstapeling van lijden hen niet zal beletten om Mijn missie uit te voeren, maar dat is alleen mogelijk wanneer jullie beroep doen op Mij om jullie te leiden.

Mijn dochter, spoedig zal het begin van een besmetting waargenomen worden, wanneer Mijn Vader over de aarde een straf zal doen neerkomen op die naties die Hem beledigen en die toestaan dat arme onschuldige mensen slachtoffer zijn van boosaardigheid en ongerechtigheden. Deze besmetting zal zichtbaar zijn op het gezicht en de zweren zullen niet genezen tot de dag van de grote kastijding voorbij is. De besmetting zal wijder verspreid zijn dan AIDS en zal een van de eerste tekenen zijn van de komende kastijding. Daaropvolgend zal er een hongersnood uitbreken over een derde van de aarde en die zal blijven gedurende de heerschappij van de Antichrist. 

Zoals het bewind van de Antichrist zich uitbreidt als een spinnenweb, zo zal er overeenstemmend een reeks straffen bij passen die over de vier hoeken van de wereld zullen neerkomen door tussenkomst van Mijn Vader. Goddelijke tussenkomst zal helpen om te verhinderen dat zielen door het Beest worden weggerukt ten gevolge van de macht van de Antichrist. Zijn volgelingen zullen een kwellende straf ondergaan en het zal door de besmetting op hun gezichten te zien zijn. Zij zullen deze strenge straf niet ontlopen en evenmin diegenen die de verdorven misleiding uitdragen over Mijn Kerk op aarde.

Deze waarschuwing wordt gegeven zodat zij die twijfelen aan Mijn hand van gerechtigheid, zullen begrijpen dat de mensen zullen lijden zoals in de dagen van Noach indien zij zich afkeren van God.

De laatste belediging tegen Mijn Vader, door de zonde van oorlog en abortus, zal Zijn grootste bestraffing over de mensheid doen neerkomen. Het leven van het ongeboren kind, dat zo wreed wordt weggenomen en zonder enig berouw, zal strafbaar zijn door de dood van het lichaam en de dood van de ziel.

Jullie Jezus