789 - Moeder van God - De zending die jou gegeven werd is de laatste schakel met het laatste Verbond
Dinsdag 7 mei 2013, 17.00 u.

Mijn geliefd kind, Ik heb jou tijdens deze bijzondere verschijning vandaag het geheim van Mijn Hart geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. Mijn Hart klopt in eenheid met het Zijne en als Medeverlosseres. Ik zal handelen om vele van Gods kinderen in het nieuwe tijdperk van vrede te brengen.

Als Moeder van God, werd Mij macht over het Beest gegeven en allen die Mijn hulp inroepen zullen grote bescherming tegen hem verkrijgen. Omwille van die bijzondere macht, Mij door Mijn Zoon gegeven, zullen vele pogingen ondernomen worden om Mijn Naam te onteren gedurende het rijk van het Beest. Er zullen openbare manifestaties  georganiseerd worden om te voldoen aan Mijn wens om al Gods kinderen te verenigen. Helaas zullen ze niet allemaal de waarheid eerbiedigen.

Ik heb de waarheid bekend gemaakt te La Salette in Frankrijk en te Fatima in Portugal, toch zijn er velen die niet begrijpen wat Ik verklaard heb. Weldra zullen de voorzegde profetieŽn werkelijkheid worden en dan zal de haat die de duivel voor Mij heeft, in bijzondere ceremoniŽn duidelijk gemaakt worden, wat God zal beledigen. 

Mijn Zoon heeft een zeer speciaal plan ontworpen, dat tot in het kleinste detail werd uitgewerkt, om ervoor te zorgen dat de waarheid omtrent Gods vijanden, aan de wereld bekend gemaakt wordt. Hij doet dit omdat alleen de waarheid het menselijk ras kan redden. Indien Gods kinderen leugens zouden volgen en betrokken geraken in bedriegerij, voortgekomen uit het plan van de Antichrist, dan zullen zij Mijn Zoon en hun eigen redding de rug toekeren.

De zending die jou gegeven werd is de laatste schakel met het laatste Verbond, dat Mijn Zoon moet voltooien in gehoorzaamheid aan Mijn Vader, God de Allerhoogste. Dat zal het middel zijn waardoor zielen zullen gered worden uit de greep van Satan en zijn boosaardig leger op aarde. Daarom zal de haat die jou betoond wordt door woorden, daden en acties van anderen, wreed en hevig zijn. De woede die jou betoond wordt zal onvergelijkbaar zijn en jij moet begrijpen dat dit te verwachten is. Het werk van Mijn Zoon zal in deze tijden heftig bestreden worden, Hij en Zijn Kerk op aarde zullen een laatste kruisiging moeten doorstaan alvorens de verrijzenis plaatsvindt die beloofd werd aan allen die in Mijn Zoon geloven.

De haat is reŽel en de duivel zal zelfs het gemoed van de uitverkoren zielen en zieners tegen jou doen keren, Mijn kind. Voel je nooit verdrietig over jezelf of die zielen, want het lijden van Mijn Zoon is tien keer erger. Het is Mijn Zoon, de Redder en Verlosser van de mensheid, die voor de zonden van de mensen gestorven is, Die nog steeds gehaat wordt met een passie die voortkomt uit woede en bewerkt wordt door Satan. Het is Mijn Zoon die het onderwerp is van zulke aanvallen en wanneer men jou beledigingen naar het hoofd smijt, Mijn kind, geselen zij Hem weer opnieuw. 

Jullie moeten opstaan, jullie allemaal en doen wat Mijn Zoon jullie zegt, omdat jullie gekozen werden om Zijn restleger te vormen. Wanneer jullie lijden in Zijn Naam, is dat voor Gods glorie en de redding van de mensheid. Wanneer de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde ťťn worden, zal dat lijden stoppen en allen zullen Gods lof bezingen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van Redding