788 - Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het woord van God blijven verspreiden.
Maandag 6 mei 2013, 18.42 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zij die Mij niet opzettelijk beledigen, omdat zij onwetend zijn omtrent Mijn Woord, zullen weldra de leiding krijgen die zij nodig hebben.

Aan al diegenen die de waarheid kennen van Mijn Woord, dat 2000 jaar geleden aan de mensen gegeven werd: jullie moeten weten dat terwijl jullie onderling zitten te kibbelen, miljoenen zielen verloren gaan. Velen die schuldig zijn aan doodzonde, begaan deze daden door binnendringen van de duivel. Indien zij de waarheid van Mijn belofte van eeuwig leven kenden, zouden velen niet aan deze daden deelnemen.

Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden. Jullie moeten dit doen door liefde en eerbied te tonen voor het leven van anderen. Dat wil zeggen Mijn Vaders gebod aanhangen: ‘Gij zult niet doden.’ Vervolgens is het jullie plicht om ervoor te zorgen dat het menselijk leven met eerbied behandeld wordt tot eer van God.

Jullie moeten anderen herinneren aan die gave van het eeuwig leven, vooral op die momenten waarop jullie weten dat zij die God ontkennen jullie hulp nodig hebben. Jullie hulp, door gebed en leiding, kan deze zielen redden. Ik heb zoveel van jullie tijd nodig, Mijn geliefde volgelingen. Jullie moeten vrijgevig zijn in het schenken van jullie tijd om zielen te redden. Alstublieft, ga door met het bidden van Mijn kruistochtgebeden, want Ik beloof bekering van miljoenen zielen wanneer ze gebeden worden.

Laat jullie niet afleiden door de aanvallen van de duivel, die zal voortgaan om een schaduw over deze boodschappen te werpen. Neem deze aanvallen voor wat ze zijn, een poging van Satan en zijn boze geesten die over de aarde ronddwalen, om te beletten dat Gods kinderen de heerlijke erfenis verkrijgen die hen wacht.

Ik vraag jullie ook edelmoedig van hart te zijn en te bidden voor hen die zich tegen Mij gekeerd hebben in deze missie, Mijn laatste op aarde voor de grote dag.

Jullie Jezus