785 - De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien worden als een nieuwe vorm van katholicisme
Vrijdag 3 mei 2013, 18.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het duivels plan om de katholieke Kerk vanbinnen uit te vernietigen is al in uitvoering. Al wat voor God heilig is zal aan de kant geschoven worden, en de hoofden van de pas vernieuwde moderne Kerk, die spoedig aan allen zal worden voorgesteld, zullen liberaal zijn in hun inzichten maar zij zullen vijanden zijn van de waarheid. 

De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien worden als een nieuwe vorm van katholicisme. Vele Christenen zullen zeggen, wat heeft dat met mij te maken? Wanneer Mijn Kerk, gegrondvest door Mijn apostel Petrus, op deze wijze ontmanteld wordt, zal dat allen die Mij volgen beïnvloeden. Wanneer Mijn Woord en Mijn Leer uit elkaar gehaald worden en vervolgens aanvaardbaar gemaakt in functie van de zelfzuchtige noden van de mens, zullen zij mettertijd, al zijn het leugens, beschouwd worden als de waarheid.

De leugens die aan de wereld voorgesteld worden tengevolge van de duivelse besmetting, zullen door alle christelijke Kerken als aanvaardbaar in hun ogen bejegend worden. Geen enkele christelijke Kerk zal ontsnappen aan deze aanval - een aanval die doelbewust en nauwkeurig gepland werd gedurende meer dan een eeuw.

Vergis jullie niet, wanneer er met Mijn Woord geknoeid wordt, zal de waarheid verscheurd worden. Leugens tasten de ziel aan. Als dat gebeurt, zullen mensen onbewust een pad volgen dat in wanhoop zal eindigen. Ik verzoek allen die nu naar Mij luisteren dringend om altijd geconcentreerd te blijven op de waarheid. Jullie mogen geen enkele verandering aanvaarden die men jullie zal vragen te aanvaarden als onderdeel van een nieuwe Kerk, die niet van Mij komt.

Jullie Jezus