782 - Een nieuwe vorm van het kruis zal ingevoerd worden
Dinsdag 30 april 2013, 15.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit verminderen, ze zal als een licht verbleken tussen de dikke mist maar altijd zichtbaar blijven, al mag ze dan gereduceerd worden tot slechts een zwak schijnsel.

Wanneer de wereld weer verandert, terwijl de geest van het kwaad verdeeldheid op verdeeldheid zaait, zal alleen het licht van God jullie ondersteunen. Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld worden door hen die tot Mij komen om hulp, want Ik zal jullie nooit in de steek laten, vooral niet wanneer jullie het gevoel hebben dat het allemaal hopeloos is. Niets anders dan de waarheid zal jullie helpen het aan te kunnen, wanneer het gebrek aan naastenliefde zal toenemen, dat in de wereld van vandaag vanzelfsprekend is, omdat de harten van de mensen in steen zullen veranderen.

De waarheid staat opgetekend in de heilige Bijbel. Het is het voedsel waardoor de mens vandaag en in de toekomst kan leven. Zeer spoedig zal het onmogelijk worden om een Bijbel te kopen, omdat vele landen de nieuwe wetten zullen aanhangen, vooral in Europa, die alle boeken zullen bannen die het Woord van God propageren.

De brief wordt momenteel geschreven om allen die in dienst zijn van de katholieke Kerk een teken te geven. Weldra zullen al Mijn gewijde dienaren over de veranderingen worden ingelicht, die, zo zal gezegd worden, voor het welzijn van de Kerk zullen zijn.

De nieuwe regels, die verbeteringen zullen aanbrengen in de gebeden tijdens de Heilige Mis, zullen onschuldig lijken. Velen zullen de betekenis niet opmerken, maar het zal in verband staan met de Heilige Eucharistie en Mijn Tegenwoordigheid erin. Het woord ‘herdenken’ zal gebruikt worden en alle kerken zullen spoedig ontdaan worden van hun schatten. Het wegnemen van kerkschatten, inclusief gouden tabernakels -  die zullen vervangen worden door andere van hout en steen - zal één van de tekens zijn dat zij verzameld worden voor de nieuwe wereldreligie.

Kerken zullen binnen hun muren veranderd worden en dat zal de ontwijding van de altaren meebrengen. De monstrans, die de Heilige Eucharistie bevat, zal beginnen verdwijnen en de dagen waarop Mijn Heilige Hostie is uitgesteld, zullen beëindigd worden.

Misprijs Mijn Woord vandaag en jullie zullen wenen wanneer deze feiten zich voor jullie ogen zullen afspelen. Weldra, niet lang daarna, zullen de gewaden die door Mijn gewijde dienaars gedragen werden, gewijzigd worden en een nieuwe vorm van het kruis zal ingevoerd worden.  De nieuwe gruwel zal niet gebaseerd zijn op het eenvoudig kruis. In plaats daarvan zal het op discrete wijze de kop van het beest vertonen.

Ik verzoek jullie Mijn heilige kruisen nu te verzamelen en in jullie huizen te bewaren, samen met wijwater. Ik roep jullie allen dringend op om vast te houden aan de waarheid van wat Ik jullie gezegd heb. Vervolgens wil Ik dat jullie volledig in Mij vertrouwen. Geloof nooit dat Ik jullie overlaat aan de macht van de duivel. Ik zal altijd dicht bij jullie blijven. Ik zal speciale zegeningen uitstorten over de hoofden van Mijn geliefde, trouwe, gewijde dienaren om hen met Mijn Heilig Hart verstrengeld te houden.

Houd jullie harten dicht bij Mij en bij elkaar. Troost en sterk elkaar, want jullie moeten elkaar liefhebben, meer dan ooit, voor en tijdens de komende tijden. Ik ben jullie familie. Jullie behoren Mij toe. Wij zullen verenigd blijven, totdat de bazuinen zullen schallen en de aankondiging gebracht wordt dat Ik Mijzelf eindelijk zal openbaren in Mijn Tweede Komst. Dan zullen jullie de vreugde en vrede voelen die Ik jullie beloofd heb. Dan zal alle lijden eindigen.

Jullie Jezus