781 - Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze.
Zondag 28 april, 17.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, deze keer kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou omringen in deze missie. Velen zullen gedwongen worden om dit werk de rug toe te keren en jij moet hen nooit achternalopen. Ik ben hen die Mij vervolgden nooit nagelopen. In plaats daarvan offerde Ik Mezelf als een lam aan de slachter om zielen te redden.

Let nu op wanneer aangestelde profeten, door Satan voorbereid, weldra zullen opgenomen worden in de armen van hen die zeggen dienaren van God te zijn. Hun profetieŽn, die allen de waarheid ontkennen, zullen gebruikt worden om jou te schande te maken. Laat niemand er ook maar een ogenblik aan denken dat Mijn boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, niet in stukken zullen gescheurd worden.

Mijn dochter, je moet deze hindernissen negeren. Door jouw gehoorzaamheid zal Ik je sterker maken, want het is nu voor jou niet het moment om te verzekeren dat de genaden die Ik over de mensheid uitstort, door allen verkregen worden.

Mijn ware profeten, voor het merendeel, zijn onwetend omtrent de Heilige Schrift of de profetieŽn die uit Mijn barmhartigheid aan de wereld gegeven worden. Zij hoeven geen stukken uit de Heilige Schrift aan te halen omdat Ik dat niet van hen vraag. Mijn Woord wordt gegeven zoals het is. Mijn Heilige Schrift is heilig. Er stukken uithalen om enige goddelijke openbaring te bevestigen, is niet toegestaan. Wanneer een boodschap door Mij gegeven wordt, schrijft de profeet wat Ik dicteer, en er wordt nooit gevraagd om passages te herhalen die Mijn apostelen aan de wereld verkondigd hebben.

Ik ben groter dan allen die Mij dienen. Mijn Woord is heilig. Mijn gaven worden jullie gegeven om jullie zielen voor te bereiden en daarom worden aan alle echte profeten gebeden gegeven die de drang aanwakkeren om jullie met Mijn Hart te verenigen. 

De vervolging die je zult ondergaan zal aanhouden en erger worden. En net wanneer je denkt het niet meer aan te kunnen, zal Ik de wereld het bewijs leveren van Mijn goddelijke Tegenwoordigheid. Lijd met waardigheid, Mijn kleintje. Verdedig Mijn Woord niet, hoe verleidelijk dat ook is, zelfs wanneer je met boze leugens te maken hebt.

Zij die Mij kennen zullen ook weten wanneer woorden niet van Mij komen omdat Ik in hun hart verblijf. Toch is Satan zo sluw dat hij Mij kan imiteren met ťťn uitzondering. Hij kan nooit erkennen dat Ik in het vlees kwam of dat Mijn Lichaam tegenwoordig is in de Heilige Eucharistie.

Mijn Geest neemt toe nu en zal tegen de krachten van het kwaad blijven opkomen. Elke duivel zal door Mijn engelen uitgeschakeld worden tot er op de laatste dag niet ťťn meer overblijft.

Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze.

Ik ben het begin en het einde. Ik kom, zoals beloofd om jullie het eeuwig leven te brengen. Sta op, jullie allen die in Mij geloven en aanvaard de waarheid. Kom tot Mij. Laat de Wil van Mijn Vader op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde regeren.  Wees blij want Ik breng vrede en eenheid voor al diegenen wier namen staan opgetekend in het Boek des Levens. Mijn laatste Verbond werd vervuld. Mijn Rijk is gekomen. Sta op en aanvaard de hand van God.  

De dag dat jullie deze woorden horen zal de dag zijn dat jullie de waarheid zullen kennen.

Laat jullie niets wijs maken want alleen God en de gaven van goddelijke openbaring kunnen jullie de liefde, de vrede, de vreugde en de bekering schenken die over de wereld golven door deze boodschappen. Zij zijn een geschenk. Zij zijn bedoeld om jullie het ware pad te tonen naar jullie rechtmatige erfenis. Aanvaard ze minzaam en met dankbaarheid in jullie ziel.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de mensheid