778 – Zij zullen voortdurend liegen en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in de ogen van God.
Donderdag 25 april 2013, 10.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voor de afvalligen binnen de katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid tegenover God hebben opgegeven, zich zullen verzamelen om een kwaadaardige aanval in te zetten tegen de gewijde bedienaars die trouw zijn aan de waarheid.

Zij die niet trouw zijn aan Mijn Lichaam zullen vele wetten veranderen en nieuwe interpretaties invoeren omtrent de betekenis van de Heilige Eucharistie. Vele heilige bedienaars van God en vele leken in alle christelijke gezindten, zullen zien hoe de Heilige Geest zal worden aangevallen. Velen zullen geschokt zijn door de manier waarop Mijn heilige Naam en Mijn Leer zullen geherinterpreteerd worden, in die zin dat de klemtoon zal gelegd worden op de verplichting van de mens tegenover de medemens. De mensen zullen aangemoedigd worden om van elkaar te houden en hun noden voor Gods altaar te brengen.

Van buitenaf zal deze benadering van het Christendom als iets goeds beschouwd worden. Zij zal het belang van de liefde promoten, maar niet op de wijze zoals God het voorgeschreven heeft. Mensen die hoge posten bekleden zal men elkaar openlijk zien prijzen terwijl zij religieuze diensten verrichten. Zij zullen eerbiedig voor elkaar buigen en zichzelf in kruiperige vleierij neerwerpen aan de voeten van Gods vijanden.

Al die prachtige riten zullen de wereld voor de gek houden en velen zullen zich de bedoeling van deze ceremonies niet bewust zijn. Deze handelingen, deze nieuwe preken en nieuwe ceremonies, schijnbaar om Mij, Jezus Christus, te eren, zullen daarentegen zwart van aard zijn, want zij zullen het Beest verheerlijken.

De koning van de duisternis met zijn boze geesten bewegen zich snel binnen in de harten van velen die de verantwoordelijkheid dragen om Mijn volgelingen te leiden. Sommige van deze bedienaren beseffen niet dat zij door de duivel in verzoeking gebracht worden. Tot hen zeg Ik – kom nu. Kom tot Mij door het sacrament van verzoening. Indien jullie je zorgen maken omtrent jullie geloof, zal Ik jullie verlichten, maar jullie moeten jullie ziel vrijmaken van hoogmoed. Het is de hoogmoed, die jullie wijsmaakt te geloven dat jullie intelligentie superieur is aan die van God.

Anderen hebben, zoals wolven in schaapskleren, hun zielen verkocht aan Satan. En net zoals hij handelt, zullen ook zij listig tewerk gaan in de wijze waarop zij Gods kinderen zullen misleiden. Zij zullen anderen in verleiding brengen door hun bedienaars als heiligen te prijzen en dat zal die bedienaars aantrekken die vol eigenliefde zijn en opgeblazen van hoogmoed, en die als schapen zullen volgen. Zij zullen voortdurend liegen en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in de ogen van God. Geen grammetje echte nederigheid zal men in hun woorden tegenkomen, hoewel zij grote inspanningen zullen doen om ervoor te zorgen dat zij zich in het openbaar gedragen als nederige bedienaars van God. De kracht van de Heilige Geest zal in hun tegenwoordigheid afwezig zijn, en de Mijnen die Mij echt kennen, zullen daarvan getuigen zijn. 

Zo vele van Mijn arme gewijde dienaars zullen in deze leugens worden meegezogen, wat zal leiden tot de ontheiliging van Mijn Lichaam, en velen die prat gaan op hun liefde voor Mij, zullen de eersten zijn om de volgende nagel in te kloppen terwijl zij Mij opnieuw kruisigen.

Mijn dochter, de haat die jou ten deel valt zal van twee kanten komen, als een onmiddellijk gevolg van de ineenstorting van Mijn Kerk op aarde. De ene kant zullen diegenen zijn die zeggen Mijn Kerk op aarde te vertegenwoordigen, maar die dat helemaal niet zijn, omdat zij een andere leer vertegenwoordigen. De andere kant zullen Mijn trouwe dienaars zijn die jou niet zullen geloven.

Jullie moeten weten dat de waarheid angst en woede veroorzaakt. De waarheid die aan de ware profeten van God gegeven wordt, brengt niet alleen woede teweeg – omwille van angst, zij veroorzaakt ook geweld. Geweld en woede komen van de geest van het kwaad. De duivel zal, door de harten van de mensen, buitengewone inspanningen doen om het Woord van God te stoppen.

Woede tegen de profeten is haat tegenover God.

Jullie Jezus