777 – Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden omdat de aarde nu gezuiverd wordt.
Woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik voortga de wereld te zuiveren met de gave van de Heilige Geest, zwelt de haat aan tegen Mij, Jezus Christus.

Terwijl Mijn Tegenwoordigheid toeneemt in de harten van de mensen, zal de groeiende haat zichtbaar worden in de handelingen van diegenen die Mijn zeer heilig Woord tegenspreken.

Zij die voortgaan wetten in te voeren die God lasteren, zullen elke poging versterken om het Woord van God te verontreinigen. Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden omdat de aarde nu gezuiverd wordt. Terwijl de zuivering versterkt, zal zo ook het kwaad van de zonde voor jullie ogen uitgestald worden. Jullie zullen opmerken dat elke denkbare handeling die tegen God ingaat, door Mijn vijanden gepropageerd wordt. Velen zullen verklaren van niets af te weten, maar die handelingen zullen niet aanvaard worden door diegenen van Mij die de waarheid kennen. De gave van onderscheiding, die Ik aan vele zielen verleen, houdt in dat de boze daden die gepleegd worden door mensen die over macht beschikken en de controle hebben over de naties, herkend zullen worden voor wat ze zijn: het werk van Satan.

De boze geesten van Satan hebben hun aanwezigheid versterkt in de zielen van diegenen die niet in God geloven. Niet tevreden dat deze zielen alleen maar hun rug naar God toekeren, zetten deze kwade geesten die mensen aan om de smerigste zonden te stimuleren. Met de tijd worden deze zielen zo verdorven en vol haat jegens God, dat zij wegzinken in een duisternis die nooit in staat zal zijn om het Licht van God te verdragen.

Denk eraan dat Mijn barmhartigheid groot is. Alleen door Mijn barmhartigheid kunnen deze mensen gered worden. Er is geen andere hoop voor hen want vele van deze gekwelde zielen zijn uit eigen vrije wil niet in staat om naar Mijn hand van barmhartigheid te vragen, zozeer zijn zij besmet.  Jullie die Mij kennen en Mij beminnen moeten deze arme mensen helpen door te smeken om de verlossing van hun zielen. Jullie moeten vragen dat zij zich nu naar Mij keren zodat Ik kan tussenkomen om de vervolging te stoppen die zij aan de wereld willen opleggen. Jullie moeten Mij smeken, door persoonlijke offers, dat zij gestopt worden in hun plannen tot volkerenmoord. De ergste vormen van volkerenmoord zullen zich voordoen door onrechtvaardige oorlogen en door de moord op onschuldige kinderen in de moederschoot.

Jullie Jezus