776 - Moeder van God - Deze keer zal Hij niet komen als een mens in het vlees.
Woensdag 24 april 2013, 14.15 u.

Mijn geliefde kinderen, vanuit Zijn grote Liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon zich nu voor op zijn Tweede Komst. Het is omdat Hij jullie bemint dat Hij nu, door Zijn profeten, tot jullie spreekt, om er zeker van te zijn dat niemand aan Zijn barmhartigheid ontsnapt. Net zoals God Johannes de Doper zond om de wereld voor te bereiden op Mijn Zoon – de enige verwekte Zoon van God, de Messias – zo openbaart Mijn Zoon jullie nu het laatste plan. Dat laatste plan van redding zal vergelijkbaar zijn met Zijn Eerste Komst, maar met één verschil. Deze keer zal Hij niet komen als een mens in het vlees.

Nu de waarheid jullie opnieuw wordt geopenbaard, herinnert Mijn Zoon jullie door Zijn heilig Woord aan al datgene wat van God komt, terwijl Hij de laatste fasen voorbereidt. Aan Gods kinderen werd de waarheid gegeven toen Mijn Zoon op de aarde rondging. Aan jullie zal nu de volle waarheid gegeven worden, inbegrepen openbaringen omtrent het werk van Gods vijanden, voor jullie eigen welzijn, opdat jullie niet zouden misleid worden. Jullie moeten grootmoedig van hart zijn wanneer Mijn Zoon jullie deze gaven brengt, die jullie zielen zullen voeden.

Toen Ik doorheen de jaren verscheen aan Gods uitverkoren zieners, dan was dat om zielen voor te bereiden op deze tijden.  Nu, wanneer jullie je voorbereiden op de vervolging die tegen Christenen zal ingesteld worden, zal het uiterst moeilijk zijn, omdat het zal gaan om een schending van de geest en dat zal de meeste pijn veroorzaken. Wanneer jullie de waarheid van het Woord van God kennen, en wanneer jullie het werk van de misleider weten te onderscheiden, zullen jullie sterker worden. Het is veel belangrijker om trouw te blijven aan het Woord van God, dan de leugens te aanvaarden die jullie zullen voorgeschoteld worden door hen die niet van God komen.

Mijn Zoon zal jullie verheffen tot grote gelukzaligheid wanneer jullie Zijn heilig Woord gehoorzamen en Zijn Leer hoog houden. Ik vraag dat jullie Mijn Zoon de eerbied betonen die Hij verdient. Zij die Hem afwezen toen Hij op de aarde rondging, hebben uiteindelijk de waarheid erkend van wie Hij was, toen Hij stierf op het kruis. Zij die Zijn Woord vandaag afwijzen, zullen ten slotte de waarheid inzien op de dag dat Hij komt om te oordelen. Voor velen zal het te laat zijn.

Bid dat alle zielen trouw zouden blijven aan de nalatenschap van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want alleen zij die Hem erkennen kunnen in Zijn Koninkrijk worden opgenomen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding