775 - Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng gestraft worden
Dinsdag 23 april 2013, 16.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn zieners over de hele wereld ondergaan op dit moment groot lijden, omdat zij de pijn doorstaan die vereist is om de zielen van de mensheid te redden.  Zij hebben zichzelf aan Mijn dienst geofferd en zij zullen eenzaam voortgaan, net zoals Ik bij het beklimmen van de Calvarieberg, met slechts de zeer weinigen die hen te hulp zullen komen. 

Net zoals deze oprechte zielen van Mij de pijn, de spot en de verwerping doorstaan, zo zullen de valse profeten en zieners opgehemeld worden en zij zullen velen voor de gek houden.  Valse profeten zullen onder jullie opstaan, en lof en grote faam oogsten. Achter hun façade van nederigheid en zoete woorden, zal er een leegte zijn, voortgebracht door de geest van het kwaad.

Ik waarschuw de wereld deze valse profeten niet te volgen, die in Mijn heilige Naam op zoek zijn naar glorie, ophemeling en lof voor zichzelf. Geen mens die door Mij, Jezus Christus, gezonden is zal zichzelf verheffen opdat jullie aan zijn voeten zouden neervallen. Geen van Mijn profeten mag op een voetstuk staan en zeggen dat hij belangrijker is dan jullie. Hij hoeft niet te beweren dat hij groter is dan zijn medebroeders en -zusters om dat te bereiken. Al wat hij te doen heeft is woorden van zogenaamde wijsheid te verkondigen op een manier die jullie ertoe zal brengen te geloven dat hij zou moeten geprezen worden, omwille van zijn eigen veronderstelde trouw aan God. In plaats van het gebed aan te moedigen en jullie dichter tot God te brengen, zal hij allereerst jullie respect afdwingen en vragen. Hij zal dat doen door het tonen van voorwerpen die jullie zouden toeschrijven aan vrome mensen. Deze valse profeten zullen zielen tot zich trekken door de zonde van hoogmoed. Hoogmoed in een valse profeet, zal de hoogmoed in andere zielen aantrekken. De ene prijst de andere en zij gebruiken daarbij de Naam van God om hun grootheid te verkondigen.

Wees op jullie hoede voor diegenen die jullie zullen vragen jezelf te bedekken met wat zij benoemen als bijzondere gaven, die de geestelijke wereld aantrekken. Jullie moeten diegenen uit de weg gaan die jullie in Mijn Naam uitnodigen om bezig te zijn met geesten, waarvan zij zeggen dat zij jullie grote vrede en troost zullen brengen, maar waar God niet vernoemd wordt. Wanneer jullie niet worden uitgenodigd om in nederigheid voor God neer te buigen, maar in plaats daarvan gevraagd worden jezelf en je eigen welzijn de eerste plaats te geven vóór de noden van anderen, dan moeten jullie weten dat dit nooit van God kan komen. Jullie moeten nooit je eigen belangen of die van anderen voorrang geven op God. Alles wat jullie vragen moet in overeenstemming zijn met de heilige Wil van God.

Vele van ‘s werelds valse profeten werken met geesten, die niet van Mij komen. Zij zullen het belang stimuleren van innerlijke genezing, positief denken en metafysica, die allemaal uitmonden op een zaak: de mens zal worden aangemoedigd om zich boven God te verheffen.

Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng gestraft worden. Hun straf zal die van de gewone sterveling overtreffen, omdat zij verantwoordelijk zullen zijn voor het verlies van zoveel zielen.

Jullie Jezus