774 - Moeder van God - Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij vrij worden van wereldse invloeden.
Maandag 22 april 2013, 16.00 u.

Mijn kind, om als Gods kinderen gered te kunnen worden, moeten zij het pad van Mijn Zoon volgen. Zij moeten aanvaarden dat, om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, zij vrij moeten zijn van wereldse invloeden, die hun van God scheiden.

Zij die zich tot Mijn Zoon keren, omdat zij verlangend uitzien naar de waarheid, zullen een aantal veranderingen in hun leven zien plaatsvinden. Diegenen die Hem niet kennen en voor het eerst hun hart voor Hem openen, zullen tranen vergieten. Deze tranen zullen het resultaat zijn van de liefde die Hij geleidelijk in hun hart zal inprenten en zij zullen overweldigd zijn. Dat zijn de tranen van bekering. Hun hart en ziel zullen vervuld worden met een liefde die zij nooit voordien gekend hebben. Dat is de liefde van God en het is een gave van de Hemel.

Spoedig daarna, vervuld met het licht van God, zullen zij de duisternis van de duivel aantrekken, die zielen uitzoekt die van dat licht vervuld zijn. Dat gebeurt wanneer zij te lijden zullen hebben vanwege anderen die door de duivel gebruikt worden om hun geloof en hun trouw aan God aan te vallen.

De mensen met een eenvoudige liefde voor Mijn Zoon, die vrij zijn van alle menselijke arrogantie en trots en die niet wankelen onder de druk van hen die Mijn Zoon openlijk beschuldigen, zullen lijden net zoals Hij. Zij zullen pijn voelen wanneer zij getuigen zijn van zonde, want zij zullen dezelfde pijn voelen als Mijn Zoon. Zij zullen vallen en strompelen, net zoals Mijn Zoon op de weg van Calvarië. Want zolang als zij leven, zullen zij de pijn voelen van het lijden van Mijn Zoon. Die zal bij hen blijven totdat de laatste zuivering van de wereld volbracht is.

Heb nooit het gevoel alsof deze trouw aan Mijn Zoon voor altijd gekoppeld is aan alleen maar pijn, want zij schenkt ook vreugde, vrede en hoop, die het eeuwig leven brengen. Jullie moeten nooit toelaten dat jullie liefde voor Mijn Zoon jullie afscheidt van al Gods kinderen. Integendeel, jullie moeten de hand uitsteken naar iedereen, vooral naar hen die hun harten nooit voor Mijn Zoon geopend hebben. Zij hebben jullie hulp nodig. Door de gave van bekering, hebben jullie de nodige genaden ontvangen om die zielen naar Mijn Zoon te brengen. Jullie moeten dat doen door de pijn te aanvaarden die jullie als een soldaat van Christus, moeten doorstaan en door jullie gebeden en offers voor anderen. 

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding