773 - De Toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God worden voorgesteld
Zondag 21 paril 2013, 14.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood op het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven opgaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? Wie van jullie zal dan, wanneer de tijd komt, de waarheid van Mijn kerk op aarde ontkennen wanneer zij steen voor steen wordt afgebroken?

Jullie hebben de waarheid gekregen. Jullie kennen Mijn leer. Zo zullen jullie Mijn kerk kennen door Mijn onderrichtingen. Mijn kerk op aarde is de waarheid. Mijn kerk op aarde is Mijn lichaam. Dus indien iemand onder jullie Mijn lichaam teistert, vervolgens Mijn onderrichtingen heruitvindt en jullie dan leugens aanbiedt, zullen jullie Mij dan verloochenen? 

Ik, Jezus Christus, zeg jullie dit niet om jullie te verdelen. Ik zeg jullie deze dingen opdat jullie Mijn leer en de heilige sacramenten zouden in ere houden en standvastig blijven in de waarheid. Geen mens ter wereld kan de leer van Mijn kerk veranderen. Niemand. Aan niemand onder jullie werd de toestemming gegeven om nieuwe doctrines af te kondigen en ze voor te stellen alsof die van Mij zijn. Toch zullen velen onder jullie Mij verloochenen door de waarheid te ontkennen die jullie 2.000 jaar geleden gegeven werd. Jullie zijn zo onkundig met betrekking tot de kennis van heilige zaken, dat jullie niet op de hoogte zullen zijn van de nieuwe wetten, die tegen Mij zullen lasteren wanneer zij in Mijn kerk op aarde zullen geïntroduceerd worden.

Net zoals vroeger zal de Toren van Babel nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God worden voorgesteld. Hij zal in Rome gevestigd zijn en zal het nieuwe symbool van de nieuwe ene wereldorde vertonen. Dat symbool zal zichtbaar zijn op het dak en bij de ingang, en zal voorrang krijgen op het hoogaltaar binnenin. Mijn kostbaar tabernakel in goud, ontwijd ondanks al zijn pracht, zal in het midden van het altaar staan voor allen zichtbaar. Deze belediging zal betekenen dat het beest een open deur krijgt om in Mijn tabernakel door te dringen. Mijn tegenwoordigheid zal in die tijd verdwijnen.

Miljoenen mensen – waarvan velen de betekenis van deze gruwel niet begrijpen -  zullen alles doen wat van hen gevraagd wordt en zij zullen bidden voor het beest. Nieuwe gewaden, voorzien van gouden emblemen, die zullen lijken op nederige toga’s, zullen gedragen worden door hen die in deze zogenaamde tempel de dienst verrichten. Het gouden embleem, dat op een schaamteloze wijze zal verspreid worden, zal het symbool zijn van de nieuwe wereldreligie.

Kruisen zullen verdwijnen. Mijn kruisbeeld zal nergens meer te zien zijn. Daar waar ze toch nog te zien zijn, op sommige openbare plaatsen, zullen de mensen door de wet gedwongen worden om ze weg te nemen.

De nieuwe toren, die Satan zal vereren, zal gekopieerd worden in vele landen en dan zal het tweede deel van het bedrog bekend gemaakt worden. Het bestaan van de hel zal door de kerk openlijk als nonsens verklaard worden. Mensen zullen in een vals gevoel van zekerheid gewiegd worden wanneer deze flagrante leugen door alle kerken zal aanvaard worden. Het zal bepleit worden dat God nooit het bestaan van dergelijke oord zou toelaten.  Dat Hij allen bemint en dat het bestaan van de hel door geloofsfanaten doorheen de eeuwen verspreid werd. En zo zullen de mensen zelfs het bestaan van doodzonden verschonen. Zonde zal zo wijdverspreid aanvaard worden dat mensen niet langer zullen bidden of vragen om barmhartigheid, want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het beest zijn dat zij hun zielen zullen overleveren en elke stap van hun reis zal nauwkeurig door Gods vijanden georkestreerd worden.

Jullie Jezus.