772 -Wanneer de mens niet in God gelooft, erkent hij het verschil niet tussen goed en kwaad
Zaterdag 20 april 2013, 16.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is geheel in smart omwille van de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde te verduren hebben. Alle engelen en heiligen verenigen zich om te bidden voor de mensheid, omdat zij zulk een boosaardige aanval ondergaat vanwege Satan en al zijn kwade geesten. Omdat hun gebeden door Mij aanvaard worden en gebedsverhoringen plaatsvinden, vraag Ik aan al diegenen die zichzelf als Christenen beschouwen om te bidden als nooit tevoren.

Gebeden die dagelijks geofferd worden om bescherming tegen demonische krachten, die de aarde infiltreren, zullen helpen om haar van kwade geesten te zuiveren. Jullie moeten hoopvol blijven, en wanneer jullie Mij trouw blijven, zullen jullie nog sterker worden.

De kracht van de Christenen, verenigd in de waarheid van God, zal een machtige verdedigingsmuur vormen tegen het beest wiens plannen om Gods kinderen te schaden, in deze tijd een aanvang nemen. Jullie moeten voor Mij staan en jullie onsterfelijke liefde voor Mij verklaren en Ik zal jullie leiden in Mijn leger, dat nooit zal verslagen worden. Wanneer Mijn leger in omvang toeneemt en miljarden meer zich bekeren en Mij aanvaarden, zal dat helpen om het beest neer te slaan.

Jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen, is jullie te concentreren op hen die Mijn  barmhartigheid zullen afwijzen. Het is van geen belang dat jullie in Mijn naam belachelijk gemaakt worden, al wat jullie moeten doen is te pleiten voor de redding van de zielen. Weet dat Gods leger op aarde bijzondere genaden zal ontvangen om het mogelijk te maken hen die Mijn Heilig Woord in twijfel trekken mee te voeren.

Twijfels, indien men ze laat woekeren, scheiden de mens van God. Twijfels worden door Satan in het hart van de mensen geplaatst om Gods kinderen te misleiden door hen te doen geloven dat Hij, God, niet bestaat.

Wanneer de mens niet in God gelooft, erkent hij het verschil niet tussen goed en kwaad.

Zonder Gods leiding zal hij in elke val trappen die Satan voor hem uitzet. Er verschijnt dan zoveel haat in de mensenharten, want eens zij zichzelf openstellen voor de duivel, vullen hun harten zich met boosheid. De ergste woede zal zich naar de Christenen richten, en toch zullen deze mensen niet weten waarom zij zich zo voelen. Dat is de reden waarom diegenen die beweren niet in God te geloven, meer tijd besteden aan het veroordelen van diegenen die wel in God geloven. 

Bid, bid, bid voor hun zielen.

Jullie Jezus