771 - Ik verzoek diegenen die door deze boodschappen angstig en verward zijn, om nu naar Mij te luisteren
Vrijdag 19 april 2012, 17.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam is deze missie, ondanks de honderdduizenden die jou omringen met hun liefde en gebeden.

Wanneer je voor Mij werkt en afstand doet van jezelf in totale overgave aan Mijn voeten, zal jij je zeer eenzaam voelen. Je zult geconfronteerd worden met de woede van Mijn vijanden die jou geen moment rust zullen gunnen. Jij, Mijn dochter, moet toehoren hoe Ik al diegenen die Mij in deze woorden die Ik Gods kinderen aanbied, afwijzen, een bijzondere gave schenk.

Ik verzoek diegenen onder jullie die door deze boodschappen angstig en verward zijn, om nu naar Mij te luisteren. Weten jullie niet hoezeer Ik jullie bemin zelfs wanneer jullie aanstoot aan Mij nemen? Weten jullie niet dat Ik jullie nooit zou straffen omdat jullie deze boodschappen niet aanvaarden, die jullie alleen gegeven worden opdat Ik jullie kan voorbereiden en kracht geven voor de komende beproevingen? Herkennen jullie Mij niet, jullie geliefde Jezus, wanneer Ik nu tot jullie roep?

Ik ben jullie Verlosser en Ik zal jullie nooit aan de kant kunnen schuiven omdat er twijfels zijn in jullie gedachten. Hoe zou Ik toornig kunnen zijn op jullie wanneer jullie Mij liefhebben en enkel bezorgd zijn om de waarheid? Ik bereid jullie nu voor op de uitdagingen die jullie tegemoet zullen moeten treden, omdat de voorzegde profetieŽn omtrent de vervolging van Mijn Kerk op aarde, zich ontvouwen.

Opdat Ik jullie in de genade van Mijn liefde zou kunnen binnentrekken en jullie harten verlichten, geef Ik jullie deze gave. Ik beloof jullie dat wanneer jullie Mij op deze manier aanroepen, door dit gebed, jullie twijfels omtrent wie Ik ben, die nu tot jullie spreek, zullen verdwijnen. Ik bied jullie deze gave aan zodat jullie, door de gebeden die Ik in deze tijd aan de wereld schenk, heel de mensheid kunnen redden.

Indien jullie tot Mij komen, vrij van hoogmoed en met een open en zuiver geweten, zullen jullie ogenblikkelijk weten dat jullie deze gave werd geschonken. Het is de gave van bekering voor anderen.

Kruistochtgebed (105) - Gave van bekering voor anderen

O mijn liefste Jezus, aanvaard met mijn liefde voor U, alstublieft, ook mijn ziel in eenklank  met U.

Neem mijn ziel, bedek haar met Uw Heilige Geest en help mij, door dit gebed, al diegenen te redden waarmee ik in aanraking kom.

Overspoel elke ziel die ik ontmoet met Uw heilige barmhartigheid en bied hun de redding aan die nodig is om binnen te gaan in Uw koninkrijk.

Hoor mijn gebeden. Luister naar mijn smeking en red door Uw barmhartigheid de zielen van heel de mensheid. Amen.

Diegenen onder jullie die deze boodschappen bekladden en ze verwerpen, vraag Ik om naar Mij toe te komen. Ik zal jullie de waarheid tonen. Ik zal jullie opnemen en troost schenken. Ik zal jullie altijd beminnen ongeacht hoezeer jullie Mij beledigen.

Jullie Jezus