770 - Dit teken dat niet verward mag worden met het merkteken van het Beest, zal de nieuwe een-wereldreligie symboliseren
Woensdag 17 april 2013, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart beeft als Ik de ellende en het lijden doorsta die de hele mensheid zal moeten ondergaan. Het is niet Mijn hand die dat zal veroorzaken maar de vloek van Satan, daar zijn geest ronddwaalt en op zijn pad zielen verslindt. De mensen vermoeden niets van deze invloed van het kwaad zodat zij allerlei andere oorzaken schuld geven voor hun lijden. Zij geven anderen de schuld voor hun tegenspoed en begrijpen niet dat het hun gebrek aan geloof in God is, dat zulke verwoesting in hun levens teweeg brengt.

Wanneer de geest van de Boze de mensheid in zijn greep heeft, zal het licht van God ermee in botsing komen op wijzen die door een aantal zaken duidelijk zullen worden.

Stormen zullen toenemen en aardverschuivingen zullen in vele landen gevoeld worden. Er zal onrust ontstaan in naties wanneer de macht van de regeringen de vrijheid beknot van de mensen waarover zij regeren. Dan zullen de Kerken, met inbegrip van hen die God liefhebben, de Drie-ene God, beginnen met hun diensten terug te trekken en hun deuren te sluiten.

Het aantal kerken dat zal sluiten zal in alle westerse landen gezien worden. Weldra zal het merkteken van het communisme opgemerkt worden door een bijzonder teken dat in kerken die open blijven zal opduiken, en in de media, op kledingartikels, in films. En dat teken zal met trots gedragen worden door hen die hoge functies bekleden. Het zal als een ereteken beschouwd worden en er zal mee gepraald worden door leden van de hiërarchie in al de hoofdkerken en religieuze gezindten. Jullie zullen dat symbool zien in openbare plaatsen, op altaren, in luchthavens en op de gewaden die door kerkleiders gedragen worden.

Dit teken dat niet verward mag worden met het merkteken van het Beest, zal de nieuwe een-wereldreligie symboliseren.

De verantwoordelijken daarvoor zullen niet langer bevreesd zijn om hun teken te tonen, wat een symbool is voor controle en trouw aan het Beest.

De dag dat het dagelijks misoffer ophoudt opgedragen te worden op de wijze waarop het in Mijn Heilige Naam moet opgedragen worden, zal de dag zijn waarop dit symbool op de altaren zal verschijnen en voor alle tabernakels in de wereld.

Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie vertroosting mogen vinden bij die gewijde dienaars van Mij die Mij trouw blijven, want jullie zullen tijdens deze beproevingen steun nodig hebben. Ik zal jullie altijd staande houden en dragen. Ik zal jullie nooit in de steek laten, maar jullie mogen nooit afwijken van Mijn Leer of heidense praktijken aanvaarden als vervangmiddel voor de waarheid. 

Jullie Jezus