769 – Het Woord dat overeenstemt met God zal uiteengerukt worden wanneer het heidendom over de wereld raast.
Dinsdag 16 april 2013, 20.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de beklimming van de Calvarieberg die Mijn Kerk op aarde moet doorstaan is begonnen, zoals voorzegd. Allen die in Mijn Naam spreken, die Mij beminnen en Mijn Leer eren, zullen nu de martelende tocht moeten tegemoet zien om Mijn heilig Woord te handhaven.

Het Woord dat overeenstemt met God zal uiteengerukt worden wanneer het heidendom over de wereld raast. Tot al diegenen die Mij volgen zeg Ik: wandel met het hoofd geheven. Doe nooit afstand van de waarheid wanneer mensen, ook binnen jullie families en vriendenkring, jullie dringend verzoeken om jullie af te keren van Mijn heilig Woord dat Ik jullie gaf tijdens Mijn verblijf op aarde. Jullie mogen de vastberadenheid om Mij trouw te blijven niet laten afzwakken. Sommigen onder jullie zullen sterk staan tijdens de vervolging. Anderen zullen vallen. Sommigen zullen opgeven. Anderen zullen beslissen om de leugens te aanvaarden die voorgesteld worden als een heilige leer en zij zullen van Mij gescheiden worden.

Ik zal al diegenen die Mij volledig vertrouwen op Mijn schouders dragen. Ik zal bescherming verlenen aan allen die moedig genoeg zijn om het Heilig Misoffer te blijven opdragen op de wijze zoals het bedoeld is om uitgevoerd te worden. Ik zal de sacramenten beschermen die bedeeld worden door die heilige gewijde dienaars van Mij die weigeren om Mijn dienst te veranderen of te verlaten. Diegenen die zichzelf aan Mijn zorg toewijden zullen niets te vrezen hebben.

Diegenen echter die de waarheid gedurende heel hun leven ontvangen hebben en nu Mijn Leer verwerpen ten voordele van leugens, zullen alleen achterblijven, weg van Mij. Mijn gerechtigheid moet gevreesd worden, want laat toch geen enkel mens geloven dat hij in een afgrond van bedrog kan rondkijken zonder wroeging in zijn ziel en zonder de gevolgen te ondergaan.

Mijn Liefde zal sterk genoeg zijn om diegenen te omarmen die tijdens deze tijden in verwarring zullen zijn. Ik zal Mijn hand uitstrekken naar al Gods kinderen die naar Mij op zoek zijn ongeacht hoe verduisterd hun zielen ook zijn. Op het hoogtepunt van de beroering zal Ik Mij uiteindelijk bekend maken en Mijn Geest zal over de aarde uitgestort worden net op het ogenblik dat de mensen menen dat zij het allemaal niet langer aankunnen.

Denk eraan dat Ik de Eerste Ben en de Laatste, niets kan Mij overwinnen, Ik ben almachtig en wanneer jullie voelen dat de boosaardigheid, waarmee de vijanden van God de wereld hebben doordrongen, verpletterend is, dan ben Ik daar. Ik laat deze laatste lijdensweg toe, deze laatste vervolging, omdat zij het laatste wapen is tegen het Beest. Zonder dat zou hij de zielen wegkapen van het grootste deel van de wereldbevolking.

De strijd voor de zielen zal diegenen choqueren die Mij echt kennen omdat het kwaad waarvan jullie getuigen zullen zijn zich zal manifesteren in mensen die jullie goed achten. Satan zal elke steen ondersteboven keren en hij zal elke ziel gebruiken, vooral diegenen die Mij zeer nabij zijn, opdat zij zich van Mijn Leer zouden afkeren. Terwijl deze strijd een tijd zal woeden, zal Ik door deze missie miljarden redden dank zij hun bekering.

Jullie Jezus