767 - Moeder van God: wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem afgescheiden worden
Zondag 14 april 2013, 14.00 u.

Mijn geliefd kind, laat Mij jou in deze tijd wat troost brengen. Laat Mij jou dicht tegen Mij aandrukken, zodat Ik je sterkte kan geven terwijl jij het heilig Woord van God in deze moeilijke tijden blijft verspreiden.

Toen aan diegenen die Mijn Zoon vervolgden en Hem later vermoordden, gevraagd werd:  “Waarom hebben jullie dat gedaan?”, antwoordden zij: “Om het Woord van God te handhaven.” Toen hun gevraagd werd of God het doden van een andere persoon wel door de vingers zou zien, argumenteerden zij dat dit in overeenstemming was met de Leer van de Kerk. En zo zal het ook in de eindtijd geschieden. Mensen zullen de Leer van God verdraaien om zo hun afwijzing van Zijn heilig Woord te rechtvaardigen.

Mijn Zoon geeft de wereld deze boodschappen opdat jullie Zijn Leer zouden handhaven.  Hij doet dit opdat niemand per vergissing Zijn heilig Woord zou verwerpen, wanneer er met de onderrichtingen van Zijn heilige Kerk op aarde geknoeid wordt en zij goddeloos gemaakt worden. Het Woord van God mag nooit veranderen, toch hebben de profetieën voorspeld dat dit in deze uiterste dagen zal gebeuren, wanneer het zal gedaan worden door de Kerk die gesticht werd op de steenrots Petrus.

Mijn Zoon is het Woord. Het Woord van God moet door elk kind van God vereerd worden. Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem afgescheiden worden. Wanneer jullie iets anders dan de waarheid van God aanvaarden, wanneer jullie zonde goedkeuren en er vervolgens aan meedoen, zullen jullie een wig drijven tussen jullie zelf en Mijn Zoon.

Onthoud dat Ik, de Moeder van God, al diegenen bescherm die Mij aanroepen. Mijn bescherming is voor alle mensen, alle religies. Wanneer jullie dagelijks Mijn heilige Rozenkrans bidden, dan wordt jullie elke mogelijke bescherming gegeven en zullen jullie in staat zijn om de waarheid, het heilig Woord van God te handhaven.

Om het even wie in Mijn Zoons Kerk op aarde mensen leidt en die de heilige Rozenkrans niet samen met zijn parochie kan bidden, komt niet van God.

Jullie Moeder

Moeder van God

Moeder van Redding