766 - De Katholieke Kerk staat nu op het punt binnen te gaan in de ergste vervolging van haar geschiedenis
Zaterdag 13 april 2013, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens al diegenen onder jullie te bemoedigen die geloven in Mij en Mijn boodschappen die ingesloten zijn in dit boek - het Boek der Waarheid.

Wanneer iemand Mij volgt en zichzelf aan Mij offert, moet hij al Mijn eigenschappen nastreven. Dat wil zeggen dat hij allen in Mijn Naam moet liefhebben en elke mens moet behandelen zoals hijzelf graag zou behandeld worden. Echter, wanneer jullie je waarlijk overgeven aan Mijn zorg, zullen jullie daarvoor lijden. Jullie zullen hardvochtig behandeld worden en elke poging zal ondernomen worden om jullie met minachting te overladen.

Ik zeg dit tot al Gods kinderen en in het bijzonder tot de Christenen, want jullie last is het zwaarst. Ik doe een oproep tot al diegenen in de wereld die in Mij geloven, ongeacht of zij al dan niet geloven dat Ik door deze boodschappen tot hen spreek.

Christenen zullen altijd het mikpunt zijn van hen die Gods wetten willen veranderen om ze aan te passen aan hun zondige jacht naar plezier en egoïstische verlangens. De Katholieke Kerk staat nu op het punt binnen te gaan in de ergste vervolging van haar geschiedenis en zij zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden. Deze aanval werd reeds decennialang gepland en zorgvuldig opgezet. Hoe wenen de heiligen in de Hemel over de rampzalige gebeurtenissen die zich nu zullen ontvouwen met een snelheid die zelfs diegenen zal  choqueren die niet in deze boodschappen geloven.

Verwarring zal het resultaat zijn, wanneer vele godgewijde dienaren machteloos zullen staan omdat alles wat zij dierbaar achtten zal in vraag gesteld worden en dan vernietigd. Zij zullen in Mijn Naam uitgedaagd en geïntimideerd worden binnen hun eigen rangen.

Jullie die trouw zijn aan Mijn Kerk op aarde, Ik vraag jullie dringend om waakzaam te zijn en Mijn Leer hoog te houden indien jullie Mij willen trouw blijven. Jullie mogen nooit iets anders aanvaarden dan de waarheid die jullie geleerd werd. Spoedig zullen jullie je zeer eenzaam voelen en Mijn arme gewijde dienaren zullen diep bedroefd worden want hun trouw aan Mij en aan de Kerk die door Petrus gesticht werd, zal onder hun voeten weggetrokken worden.

Al diegenen die traditionele trouwe Christenen zijn: jullie moeten standvastig blijven en jullie moeten geen enkele poging aanvaarden die jullie wil aanmoedigen jullie geloof op te geven. Jullie zullen terzijde geschoven worden en gedwongen in te stemmen om jullie kinderen op te voeden in een valse doctrine, die niet van God is.

Deze gebeurtenissen zullen nu beginnen en Ik waarschuw jullie hiervan om jullie te leiden. Eender wie Mij ervan beschuldigt door deze zending, zielen aan te zetten om Mijn Kerk op aarde te verlaten, begrijpt Mijn instructies niet. Ik vraag jullie eenvoudig om trouw te blijven aan Mijn Leer wanneer jullie ervaren dat jullie gedwongen worden om een nieuwe interpretatie van de Kerk te aanvaarden. Die nieuwe versie zal in de ogen van God nooit aanvaard worden.

Jullie Jezus