764 - Voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid opdragen, zal Ik er nog honderd meer redden.
Donderdag 11 april 2013, 21.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je moet voorwaarts gaan en je concentreren op die arme zielen die helemaal niet in God geloven. Ik verwijs naar hen aan wie de waarheid omtrent het bestaan van God, hun Schepper, nooit werd meegedeeld.

Er zijn miljarden zielen die geen enkele kennis hebben van de Heilige Drie-eenheid omdat dit voor hen verborgen werd. Dat zijn de zielen aan wie Ik grote barmhartigheid zal verlenen en het is nodig dat zij op de hoogte gebracht worden van deze boodschappen van Mij voor de wereld.

De andere zielen die Mij verontrusten zijn diegenen die lauw waren in hun geloof en die nu de waarheid van het eeuwig leven weigeren. Aan veel mensen die onzeker zijn over hun schepping ofwel over het bestaan van God, zal weldra de waarheid getoond worden. Ik zal hun opnieuw grote barmhartigheid bewijzen, Mijn liefde zal hun harten raken en zij zullen gered zijn.

Maar dan zijn er diegenen die Mijn tussenkomst zullen blijven weerstaan. Zij zullen elke poging om de waarheid te ontvangen bevechten, en het bewijs dat hun van Mijn barmhartigheid zal gegeven worden, zal in Mijn gezicht worden teruggeworpen. Opnieuw zal Ik tussenbeide komen en voor hun zielen blijven vechten.

Ten slotte zijn er diegenen die alles over Mij weten en over het feit dat Ik de Messias ben. Geen wonder of daad van liefde zal hen dichter bij Mij brengen omdat zij zichzelf aan Satan hebben overgegeven. Deze zielen zullen door het Beest verslonden worden en hij zal hen niet vrij laten gaan omdat zij Mij niet als hun Verlosser zien. Zij kennen de waarheid nog altijd niet over het plan van het Beest.  Om hen te kunnen redden, moeten jullie, Mijn geliefde volgelingen, Mij jullie getrouwheid schenken door Mij hun zielen toe te vertrouwen gedurende jullie gebeden en wanneer jullie de Heilige Eucharistie ontvangen. Jullie moeten hen elke dag aan Mij aanbieden en voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid opdragen, zal Ik er nog honderd meer redden. 

Doe dat elke dag opnieuw. Op het einde van elke maand zullen jullie vol vreugde zijn omdat jullie zullen weten aan hoeveel zielen deze grote barmhartigheid werd geschonken. Dit is slechts een ander geschenk waarmee Ik jullie zegen en de genaden die jullie zullen ontvangen wanneer jullie dit kruistochtgebed bidden, zullen overvloedig zijn.  

Kruistochtgebed (104) - Bevrijd deze ziel uit de slavernij

“Liefste Jezus, ik bied U de ziel aan van mijn broeder of zuster, die hun ziel aan Satan hebben overgeleverd.

Neem deze ziel en verlos haar in Uw heilige ogen.

Bevrijd deze ziel uit de slavernij van het Beest en breng haar eeuwige redding. Amen.”

Mijn barmhartigheid zal aan de mensheid blijven gegeven worden en in het bijzonder aan elke ziel die het Woord van God verwerpt.

Ik zegen jullie, Mijn trouwe leerlingen, en Ik blijf de gave van de Heilige Geest over jullie uitstorten

Jullie Jezus