763 – God de Vader – Gebed om de sleutel naar het nieuwe Paradijs.
Woensdag 10 april 2013, 16.45 u.

Mijn geliefde dochter, zoals het vuur van de Heilige Geest de nederige zielen overspoelt die deze boodschappen lezen, zo zal ook de verspreiding van wereldwijde bekering plaatshebben. Het heilige Woord van God is zoals een krachtige windstoot, die in zijn spoor de vruchten van volmaaktheid en al deze zielen meevoert.

Uit deze zaden die eerst geplant zijn, is een veelheid van vruchten gegroeid die elke natie bedekt, inclusief diegene die onder communistisch bewind staan.

Mijn dochter, wanneer Mijn heilig Woord de geesten en zielen van elke gezindheid in beslag neemt, zal het als een zwaard door die naties snijden die Mij, jullie geliefde Vader, de rug toekeren. Dus, wanneer de haat tegen jou toeneemt, weet dan dat Mijn heilig Woord, om zielen te helpen redden, zijn doel bereikt.

Jij, Mijn boodschapper, bent slechts een instrument. Deze missie gaat niet om jou. Het gaat niet om de verlichting van jouw ziel, want dat is niet Mijn doelstelling, hoewel Mij dat behaagt. Jij, Mijn dochter, als de laatste profeet, jij moet aan de wereld alleen de boodschappen meedelen die jou gegeven worden voor het welzijn van de mensheid. Jouw meningen en jouw raadgevingen aan anderen, zijn van geen belang en jij bent niet bevoegd om gelijk welke menselijke inzichten met anderen te delen.

Wanneer de stem van God de mensenharten raakt, vermenigvuldigt zij zich in de zielen van velen. Het is Mijn goedheid, als liefhebbende Vader van heel de mensheid, die deze grote zegeningen mogelijk maakt.

Zoals voorzegd zullen grote wonderen gezien worden door diegenen aan wie het vuur van de Heilige Geest door deze missie geschonken werd. Ik zegen al degenen die deze boodschappen verdelen en verspreiden, want hun inspanningen zullen meebrengen dat Mijn Woord de aarde als een mist zal bedekken.

Aan diegenen die de gave van bekering verwachtten - deze arme lege zielen van Mij – zeg Ik jullie nu: Ik, jullie liefhebbende Vader, beloof jullie dat Ik jullie zal omarmen en jullie harten zal openen wanneer jullie dit gebed zeggen:

God de Vader: gebed om de sleutel naar het Nieuw Paradijs

“Lieve Vader, ik ben het, Uw verloren kind, zo verward en blind,

dat ik niets ben zonder Uw hulp, Uw Liefde. 

Red mij door de Liefde van Uw Zoon, Jezus Christus, en geef mij

de sleutel naar Uw Nieuw Paradijs op aarde.

Amen.”

Kinderen, Ik zal jullie zegenen en beschermen. Jullie zijn van Mij - jullie allen. Terwijl Ik naar jullie hunker en ween over diegenen onder jullie die Mij haten, zal Ik Mijn almachtige kracht gebruiken om jullie verharde harten te ontsluiten zodat Ik jullie de erfenis kan schenken die Ik liefdevol schiep. 

Mijn tussenkomst, door jullie de komende gebeurtenissen te openbaren, zal jullie doen inzien hoezeer Ik jullie bemin. Wanneer die gebeurtenissen zich voor jullie ogen zullen ontvouwen, zal Ik op jullie staan wachten om naar Mij te komen met liefde en vertrouwen in jullie ziel.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste