762 – Zo veel goede en heilige priesters hebben zich verenigd om deze Boodschappen te verscheuren.
Dinsdag 9 april 2013, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel goede en heilige priesters die zich bij elkaar hebben aangesloten om deze boodschappen te verscheuren, maar zij hebben noch de bevoegdheid noch de kennis om dat te doen. Hun weg is het om God te dienen. Zij mogen niet toelaten dat zijzelf op die wijze bezoedeld worden, want dat schept gevaar voor die zielen die Mijn stem in deze boodschappen herkennen.

Terwijl zij te koop lopen met New Agepraktijken op geestelijk niveau, menen veel priesters dat hun kennis van spiritualiteit betekent dat zij over het talent beschikken om een ware profeet van God te herkennen. Zij zijn zo ver van Mij verwijderd dat zij Mijn heilig Woord niet meer kunnen onderscheiden. Ik heb hun die genaden niet geschonken omdat hun hoogmoed in de weg staat.

Aan jullie, Mijn gewijde dienaars, die samenzweren, intrigeren en het kenteken van jullie heilig ambt in de dienst van God gebruiken als een middel om jullie parochianen van Mijn Woord weg te trekken, besef dat jullie gestraft zullen worden. Jullie kennen Mij niet echt. Jullie zijn Mij niet getrouw. Jullie zijn onwetend met betrekking tot geestelijke kennis en jullie hebben niet het gezag om anderen openlijk te vernederen of te minachten noch iemand in Mijn Naam te kleineren.

Ieder van jullie zal Mij rekenschap moeten geven. Ik zal jullie straffen, niet voor jullie ongeloof maar voor de zonde van hoogmoed die jullie ertoe brengt te denken dat jullie meer weten over geestelijke aangelegenheden dan Ik, Jezus Christus, jullie Meester. Hoe verwonden jullie Mij. Hoe stellen jullie Mij teleur omdat jullie verraad schade heeft toegebracht aan Mijn missie, de laatste in haar soort. Voor elke zondaar die jullie van Mij wegtrekken, zullen jullie de verantwoordelijkheid moeten opnemen voor hun zielen. En dan, met bezwaard hart, zullen jullie de volgende vragen moeten beantwoorden, wanneer de waarheid jullie bekend gemaakt is.

Waarom hebben jullie Mijn beker geweigerd toen jullie de waarheid gegeven werd met liefde en in vertrouwen, terwijl jullie in je hart wisten dat dit van Mij kwam? Waarom probeerden jullie vervolgens om Mijn boodschappen te vernietigen? Hebben jullie enig idee van de ernst van de heilige geloften die jullie aflegden in Mijn Naam? Jullie moeten zich nu afzonderen en Mijn kruistochtgebeden lezen. Indien jullie dat doen dan zal Ik jullie Mijn zegen geven en de kracht van onderscheiding. Maar alleen zij die nederig zijn van hart kunnen tot Mij komen.

Trek jullie terug. En kom dan ontdaan van alles tot Mij. Laat alle vervormde inzichten achter, jullie vooringenomen meningen en jullie beoordeling van deze boodschappen, gebaseerd op praatjes, roddel en insinuaties. Wanneer die dag komt zal Ik jullie opnieuw dopen en zullen jullie weer zuiver worden. Jullie zielen zullen zijn als die van kinderen en met een smachtende honger naar Mijn Tegenwoordigheid.

Ik wacht op jullie antwoord. Ik ben een en al liefde. Ik ben vol erbarmen. Kom naar Mij. Ik ben al wat jullie nodig hebben.

Jullie Jezus