761 - Die nieuwe tempel is een kerk, zo zal hen gezegd worden, die allen verenigt omdat God al Zijn kinderen liefheeft
Zondag 7 april 2013, 18.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, elke afzonderlijke Kerk van God op aarde die Mij, de Mensenzoon eert en diegenen die trouw blijven aan Mijn Vader, zullen spoedig onenigheid krijgen. Velen, binnen elke Kerk, zullen in opstand komen en grote verdeeldheid zal ontstaan omdat binnen hun eigen rangen, steeds meer misleide zielen zullen proberen om nieuwe wetten in te voeren die de zonde verschonen.

Zij die hun morele verplichtingen aanvoelen omdat zij Gods heilig Woord kennen en beminnen, zullen flink worden aangepakt en beschuldigd wreed en harteloos te zijn. Hun misdaad zal zijn dat zij zich verzetten tegen de zondige wetten, die uitgevaardigd zullen worden wanneer Kerken zich ontbinden tijdens de vervolging van de Antichrist.  Wanneer zij uiteenvallen en versplinteren, zullen hun stichtingen wankelen. Zij zullen niet langer in staat zijn op hun stuk te blijven tegenover de goddeloosheid en onrechtvaardigheid. Dan zal de tijd rijp zijn voor de vele verbijsterde zielen die zeer verward zullen zijn bij het aanschouwen van een alternatieve tempel van God.

Die nieuwe tempel is een Kerk, zo zal hen gezegd worden, die allen verenigt omdat God al Zijn kinderen liefheeft. En als God al Zijn kinderen liefheeft, dan zou Hij hun als één iemand willen verenigen; dan moeten zij elkaar omarmen, ongeacht hun gezindte, hun religie, hun huidskleur, hun ras, hun wetten. Allen zullen verenigd worden voor Gods Aanschijn, zo zal men hun zeggen, en aan allen zal gevraagd worden om vertegenwoordigers te sturen naar de nieuwe tempel die zich in Rome zal bevinden. Er zal hun gezegd worden dat dit het Nieuwe Jeruzalem is, voorzegd in de Bijbel en beschermd door Gods uitverkoren leider, de Valse Profeet.

Velen zullen in deze grote leugen trappen, een karikatuur van het heilig Woord van God – dat aan Johannes de Evangelist gegeven werd. Elk woord dat aan deze profeet voor de eindtijd gegeven wordt, zal ontvreemd, aangepast en verdraaid worden om overeen te stemmen met de agenda van de Antichrist.

Zij die deze nieuwe, zogenaamde alomvattende Kerk, weigeren, zullen als onchristelijk bestempeld worden. Zij zullen gepest en voor gek versleten worden. Indien de Heilige Geest hun niet zou leiden, zouden zij meegezogen worden in de valse en aanstootgevende tempel, die de verfoeilijke waarheid verbergt welke onder zijn oppervlakte ligt.

De Antichrist staat op het punt zijn grote intrede op het wereldtoneel te doen en hij zal het zijn die niet alleen over deze Kerken zal heersen, maar die de mensen zal beetnemen door hen te laten geloven dat hij bijzondere goddelijke gaven bezit. Hij zal geëerd worden omwille van zijn grote dienstbaarheid ten voordele van menslievende doelen. Hij, de Antichrist, zal internationale prijzen ontvangen voor zijn liefdadigheidswerk. En vervolgens zullen zij zeggen dat hij het charisma bezit dat eigen is aan heilige mensen. Niet veel later zullen wonderen aan hem toegeschreven worden, tot hij ten slotte zal zeggen dat hij een profeet is met een zending van Godswege.

Velen zullen voor dat verschrikkelijk bedrog vallen omdat hij door de kerken van de wereld zal gesteund worden en hij zal het zegel van goedkeuring ontvangen vanwege de Valse Profeet.

Uiteindelijk zal de wereld geloven dat hij Mij is, Jezus Christus. Mijn Woord zal in dovemansoren vallen omdat zijn persoonlijkheid de hele mensheid absorbeert, wier applaus de stemmen zal smoren van hen die het ware Woord van God verkondigen. Maar omwille van Mijn grote barmhartigheid zal Ik, door de hand van Mijn Vader, tussenbeide komen bij elke stap op de weg.  

Mijn boodschappen zullen nooit stoppen tot op de allerlaatste dag. Mijn stem zal nooit sterven. Gods kinderen, die trouw blijven aan Zijn heilig Woord, zullen nooit sterven

Jullie Jezus