760 – Het tijdstip waarop de komeet zal verschijnen waarover Ik sprak en waarbij mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn, is nabij.
Zaterdag 6 april 2013, 17.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de sterren zullen spoedig veranderen, en het tijdstip waarop de komeet zal verschijnen waarover Ik sprak en waarbij mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn, is nabij. Weldra zal de mensheid het wonderlijke schouwspel zien en het geluid van de donder horen, en het zal erop lijken dat de twee zonnen zullen botsen.

Mijn stralen van barmhartigheid zullen over elke menselijke ziel neerkomen, ook over hen die door het licht zullen verblind worden omdat hun zielen zo duister zijn. Wanneer het geluid van de donder gehoord is, zal vervolgens een rustige kalmte over de aarde neerdalen en de stilte zal verpletterend zijn. Geen enkel geluid zal te horen zijn – alleen het geluid van Mijn stem die in de zielen van de ellendelingen zal ingeprent worden.

Ik zal als een zonnestraal zijn, die elke afzonderlijke fout, elke zonde en schreeuw van wanhoop, duidelijk zichtbaar zal maken in de ogen van de zondaar.

Er zal gejammer zijn in de mensenharten en een diep gevoel van verdriet, wanneer zij rechtstreeks geconfronteerd worden met de toestand van hun ziel. Alles zal vijftien minuten stil blijven en dan zal het leven weer zijn gewone gang gaan, alsof het wonder niet heeft plaatsgehad. In hen wier zielen door de waarheid geraakt werden, kan noch zal het leven ooit nog hetzelfde zijn. Zij zullen dan Mij en Mijn Leer volgen en zij zullen zich met miljarden bekeren.

Mijn boodschappen zullen samen met Mijn Allerheiligste Eucharistie hun dagelijks voedsel zijn, zij zullen niets anders meer nodig hebben. Zij zullen zo sterk worden dat niets hen nog in de weg zal staan, niets hen zal afschrikken, of hen zal doen vertragen, wanneer zij in Mijn restleger opmarcheren naar Mijn Nieuw Paradijs.

Aan de anderen zal verteld worden dat de Waarschuwing veroorzaakt werd door een verstoring in de atmosfeer van de aarde en het zal gemakkelijk weggepraat worden. Maar dat zal een leugen zijn, omdat zij het bestaan van God niet willen erkennen. Indien zij dat wel zouden doen, zouden ze niet meer in staat zijn hun plan uit te voeren om de wereld te misleiden door de lege beloftes van de Antichrist te aanvaarden. 

Wanneer de wonderen van God op zo’n grote schaal gezien worden, weet dan dat Mijn plan om de mensheid in het koninkrijk van de verlossing te brengen, in zijn laatste fase is.

Ga, Mijn trouwe volgelingen, en vertrouw altijd in Mijn belofte om alle zielen te redden. Mijn barmhartigheid is groot en Mijn macht almachtig.

Jullie Jezus