759 – Moeder van God: jij bent gezonden om de weg te bereiden voor Zijn Tweede Komst.
Zaterdag 6 april 2013, 16.30 u.

Mijn kind, ongeacht hoe eenzaam of moeilijk deze missie is, je moet altijd gehoorzaam blijven aan Mijn Zoon en elk verzoek aan jou eerbiedigen. Je moet antwoorden op elke opdracht die van jou verwacht wordt, zelfs als dat betekent dat jij je daarmee de woede van anderen op de hals haalt.

Al Gods zieners zonder uitzondering, aan wie Ik verscheen, hebben geleden onder de hand van diegenen die hen hardvochtig verwierpen. Ofschoon vele van hen ten slotte geloofd  werden, zul jij, Mijn kind, het meest lijden omdat jij een profeet bent van God. De profeten van God hebben altijd de haat opgewekt onder Zijn kinderen, omdat Satan zijn vreselijkste kwellingen toedient aan diegenen die het Woord van God spreken.

Als profeet van de eindtijd zullen jouw vijanden niet alleen bestaan uit diegenen die Mijn Zoon verwerpen en haten, maar ook uit diegenen die van Hem houden. Jouw vijanden zullen in aantal allen overtreffen die voor jou kwamen. Daarom moet je Mijn Zoon ten allen tijde gehoorzamen en snel reageren naar Hem toe, want Hij bewerkt al deze dingen en vraagt jou om Zijn richtlijnen te volgen om jou veilig te bewaren.

Jij bent gezonden om de weg te bereiden voor Zijn tweede komst en deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met veel smart. Wanneer de leugens, de haat en het felle verzet tegen deze boodschappen voortgaan, moet je goede moed houden want zonder deze missie zouden veel meer zielen de barmhartigheid van Mijn Zoon niet aanvaarden.

Bid voor elke persoon die jou met hatelijkheden bestookt, want wanneer je voor hen bidt zal Mijn Zoon hen verlichten en spoedig zullen zij hun ogen openen voor de waarheid.

Ik, jouw geliefde Moeder, dek jou toe met Mijn zeer heilige mantel en Ik verpletter de kop van het serpent telkens het probeert om jou te schaden. Ga nu in vrede, Mijn kind. Vertrouw altijd op Mij, de Moeder van Redding, terwijl Ik deze bijzondere missie bewaak. Vertrouw op Mijn Zoon want Hij weet wat Hij doet. Laat alles achter in Zijn heilige handen.

Jouw geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van Redding