758 – Aan niemand van jullie is ooit het recht gegeven om een ander in Mijn Naam te veroordelen, want dat is niet mogelijk.
Vrijdag 5 april 2013, 12.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, onder jouw belofte van gehoorzaamheid aan Mij, moet jij Mijn boodschappen nooit verdedigen. Noch heb jij de autoriteit om gelijk welke andere ziener, of zelfverklaarde profeet, waar of vals, in Mijn Naam te beschuldigen of te bekritiseren.

Diegenen die beweren te spreken in Mijn Naam en die deze boodschappen voor de wereld veroordelen, weet dit: jullie hebben Mijn toestemming niet, noch hebben jullie er naar gevraagd, om gelijk wie die beweert een uitverkoren ziel te zijn openlijk te verwerpen. Wanneer jullie beweren dat deze boodschappen onwaar zijn, zeggen jullie dat ze leugens zijn. Leugens kunnen enkel van Satan komen. Mijn heilige boodschappen voor de wereld waarschuwen jullie voor de vreselijke leugens, waarmee Satan de zielen van al Gods kinderen voedt. Hoe zijn jullie misleid geworden om Mij, jullie geliefde Jezus, te verwerpen, die bitteren tranen weent van verdriet over de manier waarop Ik afgewezen word.

Zij die zeggen dat gelijk wie deze hemelse boodschappen kan schrijven, beledigt Mij. Hoe kan een mens de woorden van Mijn lippen bedenken, wanneer zij van Mij komen? Geloven jullie dat zulke heilige woorden voortgebracht zouden kunnen worden door de hand van een sterveling? Geloven jullie dat gelijk wie, besmet met zonde, Mijn heilig Woord zou kunnen voortbrengen, zonder tegengehouden te worden vanuit van Mijn Hemels Koninkrijk? Indien dat het geval is dan hechten jullie geloof aan de bekwaamheid van de mens om op die wijze een weg van bekering te banen. De mens is niets zonder God. Jullie zijn niet waardig om met gezag te spreken bij het verkondigen van het Woord van God. Indien jullie het Woord van God verkondigen vanuit eigen maaksel, zonder leiding van Mij, dan zijn jullie schuldig aan een zware vergissing.

Mijn dochter, Ik moet jou en al die andere uitverkoren zielen eraan herinneren, dat aan niemand van jullie ooit het recht gegeven is om een ander in Mijn Naam te veroordelen, want dat is niet mogelijk.

Ik doe nu een oproep tot al Mijn uitverkoren zielen. Herinner Mijn belofte aan jullie dat Ik zal wederkomen. Weet nu, dat jullie allen een zending gekregen hebben om de harten van de mensen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. Weet nu dat dit de allerlaatste missie is, gedicteerd door de Heilige Drie-eenheid. Niemand van jullie heeft Mijn toestemming om deze of gelijk welke andere zending, openlijk te beschuldigen. Doe dat en jullie zullen van Mij verwijderd worden.

O hoezeer verwonden de zonden van uitverkoren zielen Mij dieper dan gelijk welke andere. Zij die Mij zeer nabij zijn, en Mij dan verraden, zijn diegenen die Mij het meeste pijn doen. Wanneer zij zich tegen Mij keren, veroorzaken zij vreselijke verdeeldheid en verhinderen zij zielen om het pad naar de eeuwige redding te volgen.

Jullie Jezus