757 – Alleen wie het Zegel van de Levende God heeft, zal ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.
Donderdag 4 april 2013, 19.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je moet niet luisteren naar diegenen die Mijn boodschap in vraag stellen, uitdagen en bespotten. Het is niet nodig om Mijn allerheiligste Woord te verdedigen. Mijn Woord is definitief en niemand heeft het recht om het in vraag te stellen. Ofwel aanvaard je Mij, ofwel niet

Terwijl Christenen onder elkaar strijd voeren over deze boodschappen, die zo lang geleden voorspeld werden, behandelen zij mekaar als vijand. Jullie kunnen jezelf niet Mijn leerling noemen en tegelijk vijandig staan tegenover jullie broeders en zusters. Terwijl jullie zo druk doende zijn met tegen elkaar tekeer te gaan is de grootste vijand, Satans leger, de gemeenste gruweldaden aan het opzetten die de mensheid ooit gezien heeft sinds de schepping van Adam en Eva.

De oorlogen waarvan Ik sprak staan op het punt te beginnen en het ligt in de bedoeling om bevolkingen uit te roeien. Jullie zouden denken dat deze oorlogen gevoerd worden door de ene natie tegen de andere, maar dan hebben jullie het verkeerd voor. De wapens zullen maar van een enkele bron komen.

Mijn arme kinderen van God, hoe weinig weten jullie van de vreselijke daden die door de hoogste graden van vrijmetselaarssekten tegen Gods kinderen beraamd worden.

Jullie kunnen je hun verdorvenheid onmogelijk inbeelden, maar herken volgende tekenen. Wanneer de banken jullie vrijheid wegnemen, jullie huizen en jullie bekwaamheid om jullie families te voeden, dan zal dat slechts een deel zijn van hun plan tegen de mensheid. Jullie zullen slaven worden, maar diegenen die standvastig blijven tegenover Mij en Mijn Leer en die Mij trouw blijven, mogen nooit Mijn barmhartigheid vergeten.

Terwijl deze openbaringen vreesaanjagend mogen overkomen, zijn zij toch de waarheid. Door voorbereid te zijn op deze handelingen tegen Gods schepping, zullen jullie door jullie gebeden helpen om veel van het lijden te verzachten dat deze boosaardige sekten jullie zullen aandoen.  Terwijl jullie gebeden de gevolgen van dergelijke gruweldaden zullen verminderen, zullen zij, indien aan Mij overhandigd met liefde in jullie hart, gebruikt worden om de schuldigen van deze verschrikkelijke daden te redden. En wanneer deze misleide en versteende harten voortgaan Mij te tarten door hun pogingen om de wereldbevolking uit te roeien, zal Ik trachten hun hart te verlichten opdat zij die vreselijke band met Satan zouden verbreken. Velen zijn volledig bezeten door de duivel en voor sommigen is er weinig hoop. Alleen een wonder door Mijn barmhartigheid verleend, in verbinding met diegenen die Mij de gave van hun lijden offeren, kan hen redden.

Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, door jullie wrede verwerping van Mij, zullen Mij smeken om Mijn erbarmen wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen. Wanneer jullie gedwongen zullen zijn om te lijden en om het merkteken van het Beest te aanvaarden, of te sterven, dan zullen jullie om Mij schreeuwen. Dan zullen jullie je verdringen om het Zegel van de Levende God te vinden, dat Ik door Mijn Vader aan de wereld gegeven heb in deze boodschappen, maar dan zal het te laat zijn. Alleen diegenen die het Zegel erkennen, het in hun huizen bewaren of op hun lichaam dragen, zullen beschermd zijn. Alleen wie het Zegel van de Levende God heeft, zal ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.

Twijfel niet, nog geen minuut aan Mijn boodschappen die nu aan jullie gegeven zijn. Aanvaard Mijn goddelijke tussenkomst want Ik wil jullie enkel redden. De strijd om de zielen is van een dergelijke omvang dat indien Ik niet zou tussenbeide komen door Mijn profeten, velen van jullie partij zouden kiezen voor het Beest en al zijn volgelingen, die voor jullie opduiken als wolven in schaapskleren.

Satan is buitengewoon sluw en zal zijn boze daden nooit voorstellen voor wat ze zijn. Neen, in plaats daarvan zal hij ze presenteren als goede daden, stimulerend en zeer gepast voor jullie belangen. Dat is de valkuil die hij uitzet. Zo verlokt hij de goedmenende onschuldige ziel naar zijn hol. De wijze waarop Satan zichzelf zal blootgeven, door deze arme zielen die hij slaagt voor zich te winnen, zal zijn door de zonde van hoogmoed. De zonde zal in zijn lelijkste vorm waargenomen worden bij die mensen in hoge posities die anderen zullen vernietigen voor hun eigen egoïstisch belang.

Onderaan de scala zal de zonde van hoogmoed onder jullie gezien worden wanneer jullie anderen oordelen, kwaadspreken over hen en proberen om hun persoon even goed als hun reputatie te beschadigen, en dat in Mijn naam.

Ik vertel jullie deze treurige feiten zodat Ik jullie kan voorbereiden, jullie kan uitrusten met Mijn liefdevolle bescherming opdat Ik hulp kan bieden om zelfs diegenen te redden die over de aarde zullen marcheren om haar te verslinden.

Jullie Jezus