756 - Ik zal weerkomen op de laatste dag. Maar voordien zal Ik niet op de aarde wandelen.
Woensdag 3 april 2013, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de kracht van Mijn stem doorheen deze boodschappen heeft in twee jaren al zo vele naties bereikt, dat miljoenen zielen nu zullen helpen om de zielen van hun broeders en zusters te redden.  

Het Woord van God dat door deze hemelse oproep ontvlamd is, zal door al jullie zonen, dochters, broeders en zusters verspreid worden over de hele wereld. De snelheid van deze missie, die de wereld in storm verovert, wordt gevoed door de kracht van de Heilige Geest. 

Zo vele talen, zo vele naties, zo vele zielen, hebben Mijn hand van barmhartigheid gegrepen en volgen Mij nu terwijl Ik hen naar het eeuwig leven leid.

Mijn Vader beloofde de wereld het Boek der Waarheid voor de eindtijd. Hij komt Zijn belofte altijd na. Niemand kan de inhoud van het Boek der Waarheid kennen, omdat het niet aan jullie was om dat te weten. Alleen aan de profeet DaniŽl werd de inhoud ervan meegedeeld, maar hij kreeg van Mijn Vader de opdracht om de geheimen niet te ontsluiten.

Nu, Mijn dochter, wordt aan jou als de laatste profeet zijn inhoud gegeven en door het Woord van God zal die veel vrucht dragen. Het Boek der Waarheid wordt aan de wereld gegeven om het menselijk ras te redden van een zekere dood. Het is een levensreddend geschenk voor de ziel. Het brengt buitengewone genaden mee. Het brengt jullie de waarheid, niet alleen om jullie te herinneren aan Mijn Leer, maar ook om jullie voor te bereiden op de aanvallen tegen Mijn Kerk, die zullen uitlopen op de ondergang van zielen.

Het Boek der Waarheid zal jullie, Mijn geliefde volgelingen, ook het plan van Mijn Vader openbaren om jullie te helpen de gepaste voorbereidingen te treffen die nodig zijn om binnen te gaan in het nieuwe en prachtige Paradijs op aarde. Zonder het Boek der Waarheid, zouden jullie, Mijn leerlingen, als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, want jullie moeten weten dat jullie geloof in God op de proef zal gesteld worden en vele inspanningen zullen ondernomen worden om alle sporen van Mij, Jezus Christus, van het aardoppervlak uit te wissen.

Wanneer mensen hongeren naar de waarheid van God, zullen zij zich naar een andere richting wenden om vertroosting te zoeken. Geen mens kan op deze aarde overleven zonder te geloven in iets wat leven belooft. Helaas, velen jagen valse doctrines na, die inspelen op hun zwakheden. Eigenliefde betekent dat religies en zogenaamde geestelijk verlichte sekten inspelen op de begerigheid van het menselijk hart. Zelfvoldoening leidt niet naar God of de waarheid. Deze arme zielen, die niet in een leven na de dood geloven na het aardse leven, wandelen bijgevolg rond in ellende en zonder enige hoop in hun harten.

De kracht van Mijn Heilige Geest, de donder van Mijn stem, de wonderen die Ik zal openbaren en het bewijs van de echtheid van deze boodschappen zullen miljoenen zielen overwinnen.

Mijn Tegenwoordigheid bedekt de aarde en dat heeft veel haat uitgelokt, omdat Satan de geesten van Mijn volgelingen vergiftigt. Ik ben tegenwoordig in de tabernakels van de wereld, in Mijn kerken, in de woorden van alle uitverkoren zieners. Maar in deze boodschappen, Mijn laatste aan de mensheid, zal Mijn Tegenwoordigheid leiden naar wereldwijde bekering.

Jullie mogen nooit Mijn belofte vergeten. Ik zal weerkomen op de laatste dag. Maar voordien zal Ik niet op de aarde wandelen. Mijn waarschuwing aan jullie nu is om te luisteren naar de profetieŽn. Gelijk wie beweert Mij te zijn, of gelijk wie jullie zegt dat Jezus in een menselijk lichaam op de aarde rondwandelt, is een leugenaar.

Mijn tijd zal komen om vanuit de Hemel neer te dalen op precies dezelfde wijze zoals Ik op Mijn laatste dag op aarde ben opgestegen.

Jullie Jezus