755 - Ik verlang meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen in hun Eeuwig Paradijs
Dinsdag 2 april 2013, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de druk op Mijn volgelingen om deze heilige boodschappen af te wijzen zal toenemen. Vele misleide volgelingen van Mij zullen weigeren deze boodschappen als de Mijne te aanvaarden. Goedmenend in hun bedoelingen, zullen zij zich door niets laten weerhouden om mensen van Mij weg te trekken, in de overtuiging dat zij Mijn Kerk verdedigen.

Ik ben de Kerk, en zolang Mijn gewijde bedienaars Mijn onderrichtingen, Mijn leer, Mijn sacramenten en Mijn Allerheiligste Eucharistie beschermen, zijn wij als En. Diegenen, inbegrepen leiders binnen Mijn Kerk, die deze wetten veranderen, maken geen deel uit van Mijn Kerk. Deze veranderingen zijn nog niet voorgesteld maar wanneer dat zal gebeuren zal er veel droefheid zijn.  

Diegenen onder jullie die twijfelen, alstublieft, verwerp Mij niet. Hoewel jullie Mij enerzijds omarmen, brengen jullie ook tranen in Mijn ogen. Jullie kunnen Mij nu niet zien, maar weldra zullen jullie Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid voelen.

Ik doe een oproep tot jullie allen om jullie nu voor te bereiden op de grote schitterende toekomst die Ik voor jullie heb klaarstaan. De Hemel jubelt omdat de Heilige Geest spoedig zal neerdalen en jullie harten zal doordringen met liefde en herkenning. Zoveel zielen zullen gered worden, zo groot is Mijn Liefde. Ik zal nooit opgeven. Jullie zullen lijden in Mijn Naam, maar dat zal vergeten zijn wanneer jullie aan de poorten van Mijn Nieuw Koninkrijk staan. Jullie zullen zich allen verenigen als n familie.

Ik spreek over diegenen die voor Mij verloren zijn, maar Ik heb het vaste voornemen Mijn barmhartigheid uit te breiden naar zo velen als mogelijk. Kom naar Mij en laat Mij jullie geruststellen omtrent de reikwijdte van Mijn volmaakte liefde en medelijden voor eenieder van jullie. Zij die Mij verwerpen, en in sommige gevallen Mij haten, zullen in Mijn armen gesloten worden terwijl Ik hun arme harten troost en hun zielen verlicht. Ik zal hun enige hoop worden wanneer zij eindelijk zullen beseffen dat het duistere pad dat zij gekozen hebben niets anders biedt dan ellende en angst.

Ik zal over de hele wereld Mijn goddelijke stralen uitstorten, vol van erbarmen en weldra zal Ik heel de mensheid zuiveren, zodat zij vlug kan opgenomen worden in Mijn Koninkrijk. Mijn tijd is bijna daar, terwijl Ik wacht op de dag dat Mijn Vader Mij de sleutels van Mijn Koninkrijk zal overhandigen.  Wanneer het laatste Verbond vervuld is, verlang Ik meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen in hun Eeuwig Paradijs. Dat is jullie uiteindelijke erfenis die jullie beloofd werd. Wijs haar niet af, want het verdriet dat jullie jezelf zullen bezorgen moet gevreesd worden, en zouden jullie Mij toch de rug toekeren, dan zal er een tijd zijn dat Ik niets meer voor jullie kan doen om jullie te redden.

Jullie Jezus