753 - Vandaag breng Ik grote Genaden over de wereld
Zondag 31 maart 2013, 18.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld, omdat Ik Mij verheug omwille van het geloof dat bestaat, ondanks de beproevingen en ellende die Gods kinderen in deze tijd te verduren hebben.

Ik vernieuw vandaag het aanschijn van de aarde en vul met Mijn Heilige Geest de zielen van hen die geloven in Mij, hun geliefde Jezus Christus, Verlosser van heel de mensheid.  Verheug jullie en negeer de kwellingen die door Satan zijn losgelaten. In plaats daarvan: verneder jullie voor Mij en stel al jullie vertrouwen in Mijn barmhartigheid en Ik zal jullie tegen kwaad beschermen. 

Weet dat alle macht Mij toebehoort. De duivel en diegenen die hij tot slaven maakt hebben geen macht over Mij. Maar hun beïnvloeding zal velen vernietigen van hen die zichzelf openstellen voor de misleiding van het Beest.

Mijn Koninkrijk wacht op jullie in al zijn glorievolle pracht en die tijd is bijna daar.

Verspreid jullie, Mijn volgelingen, vermenigvuldig jullie in groepen en verkondig het Woord van God, de waarheid, die in de heilige Bijbel staat. Jullie moeten nu teruggrijpen naar de Evangelies en mensen herinneren aan de inhoud ervan, want daarin ligt het Woord van God vervat.

Vele nieuwe wetten zullen in jullie naties geïntroduceerd worden waardoor het onmogelijk zal worden toegang te krijgen tot Mijn Vaders Boek.  Jullie mogen die wetten nooit aanvaarden want zij ontkennen Mij. Wanneer jullie geen toegang hebben tot Mijn Leer, zullen jullie kinderen Mij niet kennen. Wanneer Mijn onderrichtingen, de wetten van God, verbannen worden, dan zullen jullie beseffen dat jullie regeringen door Satans hand geleid worden.

Jullie moeten niet toestaan dat jullie als slaven behandeld worden. Jullie mogen niet bezwijken voor onzinnige wetten die jullie je vrije wil ontzeggen. Vergeet nooit dat jullie geboren zijn met de gave van een vrije wil – een geschenk van God.

Gelijk welke mens die jullie vrije wil wegneemt, ontkent God. Elke regering of natie, die jullie je vrije wil ontzegt om van God te getuigen, wordt door Satan geleid. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn bedrogen geworden door satanische invloeden in die landen die jullie banken onder controle hebben, jullie regeringen en jullie toegang tot voedsel.

De tijd zal komen dat zij jullie, nog meer dan nu het geval is, zullen doen lijden, maar plots en onverwacht zal een strenge kastijding komen, die deze regeringen en hun macht nutteloos zullen maken.  Gods tussenkomst zal snel plaatsvinden en de leden van die boosaardige sekten zullen op handen en knieën voortkruipen, schreeuwend in panische angst om de straf die over hen zal neerkomen omwille van hun slechte daden.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten Mij vertrouwen en sterk blijven. Vandaag zegen Ik jullie met een bijzondere gave - de gave van volharding. Jullie zullen weten dat jullie deze gave ontvangen hebben want jullie geduld zal onwankelbaar zijn. Jullie vastberadenheid om Mijn Heilige Wil te doen zal zelfs jullie zelf verbazen, en wanneer de tijd komt om openlijk van Mijn Tweede Komst te getuigen, zullen jullie geen vrees meer hebben. Integendeel, de liefde voor Mij zal zichzelf kenbaar maken als een buitengewone liefde voor jullie broeders en zusters. Jullie zullen hen nu zien zoals zij gezien worden door de ogen van Mijn Vader, als kleine kinderen. Jullie hart zal zwellen van liefde en dat zal jullie van de wijs brengen want jullie zullen in je hart zelfs liefde voelen voor die vijanden die jullie naties besturen onder bevel van het Beest.

Die liefde zal de zielen bekeren van hen die vol haat zitten in hun eigen ziel. Jullie gebeden voor dergelijke zielen zal hun vrijstelling verlenen van de straf die zij anders zouden moeten ondergaan op de dag van de bestraffing, wanneer Ik kom om te oordelen.

Deze gave van volharding, die Ik jullie vandaag geef, zal zielen redden, want elke gave die Ik schenk heeft slechts één doel en dat is alle zielen te redden opdat wij ons samen als één heilige familie kunnen verenigen in het Nieuw Paradijs op aarde.

Jullie Jezus