751 - Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars
Vrijdag 29 maart 2013, 19.00 u.

Derde Boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Iskarioth Mij verraadde, nam hij Mijn hoofd en kuste Mij op de wang. Wanneer zij die Mijn Kerk leiden zeggen Mij te beminnen, en Mij dan verraden, zullen jullie duidelijk hun kus van verraad zien.

Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

Bezorgdheid tonen voor de noden van de evenmens is bewonderenswaardig. Maar wanneer jullie in de behoeften van de mensen het lichamelijk welbehagen boven hun geestelijke noden plaatst, dan volgen jullie niet Mij, Jezus Christus.

Humanisme is geen Christendom. Christen zijn wil zeggen alles aan Mij overgeven, jullie zelf in volle nederigheid aan Mijn voeten overleveren. Het wil zeggen dat jullie Mij toestaan jullie te leiden. Het wil zeggen gehoorzaam te zijn aan Mijn wetten en alles te doen wat mogelijk is om het voorbeeld te tonen van Mijn Liefde voor jullie allen. Vandaag werd Ik verraden.

Het kan en zal niet lang duren dat jullie misleid worden want eens het Huis van God van binnenuit aangevallen wordt, kan niets anders dan wanorde het gevolg zijn. Jullie moeten je kruis opnemen en Mij volgen want spoedig zullen jullie geblinddoekt zijn en jullie zullen in het donker strompelen en vallen.

Zonder het Licht van God zullen jullie niet in staat zijn om te zien.

Jullie Jezus