750 - Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus Gods kinderen leiden vanuit zijn plaats van ballingschap.
Vrijdag 29 maart 2013, 08.45 u.

Tweede Boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal deze in werkelijkheid de kruisiging voorstellen van de Katholieke Kerk. 

In de dagen naar de aanloop van Mijn verraad in Mijn tijd op aarde, streden de priesters van die dagen op elke mogelijke manier in hun betrachting om te bewijzen dat Ik schuldig was aan ketterij.

Zij namen wat Ik onderricht had – het Woord van God – en verdraaiden het. De geruchten die zij nadien verspreidden, bevatten leugens en zij beweerden dat Ik het volk probeerde weg te trekken van de ware Leer van de Kerk. Zij preekten in de tempels om de mensen te waarschuwen van Mij weg te blijven, opdat zij de hogepriesters niet zouden beledigen. Zij werden gewaarschuwd dat indien zij Mijn boodschappen bleven verspreiden zij, zoals melaatsen, uit de heilige tempel zouden weggejaagd worden. In sommige gevallen, werd Mijn leerlingen gezegd dat zij lichamelijke straffen zouden ondergaan en dat zij zouden gevangen genomen worden.

Terwijl zij tegen de Heilige Geest lasterden – ontkenden zij dat Ik de waarheid sprak en zegden dat Mijn Woord van Satan kwam – zij bleven God in de tempels vereren. Gekleed in gewaden van koningen, vochten zij voor hun plaats aan het altaar in de tempel. Alle lagere dienaren moesten uren rechtstaan terwijl zij op hun stoelen zaten, die ontworpen waren voor koningen. Het altaar stond zo vol kerkelijke leiders dat de gewone mensen verward waren. Zij werden verplicht om eer te brengen aan God door gedwongen eer te brengen aan de hoogstgeplaatste dienaren van God. De hogepriesters eisten respect van de bezoekers van de tempel. Zij spreiden al de uiterlijke tekenen ten toon van liefde en nederigheid, die van hen verwacht werden, en toch kleedden en gedroegen zij zich als meesters in het Huis van Mijn Vader, in plaats van als dienaren die zij hadden moeten zijn.

De mensen waren bang de Farizeeën te beledigen door Mij te volgen. Priesters werden geïntimideerd en verwittigd dat indien zij niet stopten met het verspreiden van Mijn Woord, zij van hun titels zouden beroofd worden. Gewone mensen wisten dat wanneer zij zouden gepakt worden bij het verspreiden van Mijn onderrichtingen, hun eigen lot veel erger zou zijn.

De kruisiging van Mijn Lichaam op aarde voltooide het eerste deel van het Verbond met Mijn Vader om het mensdom te redden.

De kruisiging van Mijn Mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde – begint vandaag, het begin van de laatste vervolging, terwijl het vrijmetselaarsplan om Mijn Huis te ontwijden nu zal zichtbaar worden voor allen die de waarheid kennen.

De geschiedenis zal zich nu herhalen, maar de waarheid zal niet verloochend worden. Zij die Mij zullen verloochenen, zullen echter met de tijd naar Mij terugkeren.

Zij die weten dat de voorzegde profetieën – dat Mijn Kerk het uiteindelijk doel zal zijn om alle sporen van Mij, Jezus Christus, uit te wissen – nu plaatsvinden, zullen Mij volgen in Mijn restleger. Zij zullen trouw blijven aan Mij en Mijn Leer tot het einde van de tijd.

Niemand kan de verspreiding van het ware Woord van God tegenhouden. Niemand. Het bestuur in het Huis van Petrus zal kortstondig zijn en weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus Gods kinderen leiden vanuit zijn plaats van ballingschap. Petrus, Mijn apostel, de stichter van Mijn Kerk op aarde, zal hem leiden in de laatste moeilijke dagen, wanneer Mijn Kerk vecht voor haar leven.

Jullie Jezus