749 - Vandaag zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. De dag van vandaag luidt het begin in van de veranderingen.
Vrijdag 29 maart 2013, 12.15 u.

Goede Vrijdag (1)

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

De dag van vandaag luidt het begin in van de veranderingen, die snel zullen plaatsvinden om het aanschijn van de Katholieke Kerk in de wereld te veranderen.

In hun spoor zal het samensmelten van alle geloofsovertuigingen plaatsvinden, dat in elk openbaar teken zal gezien worden en vrijwillig aanschouwelijk gemaakt met de bedoeling om daarvan een publiek getuigenis te brengen.

Let op, nu alles wat Ik jullie gezegd heb aan het licht zal komen. Ik daag al diegenen onder jullie uit om, wanneer jullie gedwongen worden een leugen te slikken, de afschuwelijke waarheid te verwerpen.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mijn sacramenten beschermen en waakzaam zijn. Jullie, Mijn gewijde bedienaars, zullen spoedig op de proef gesteld worden, wanneer Mijn Goddelijkheid zal uitgedaagd worden. Gods wetten zullen aangepast worden en van zodra er geknoeid wordt met Mijn Heilige Eucharistie, zal de hand van God met zo’n kracht neerkomen dat jullie onmiddellijk zullen weten dat deze boodschappen van de Hemel komen.

Mijn smart zal jullie smart worden. Jullie verdriet, omdat jullie de waarheid kennen, zal het jullie onmogelijk maken de heiligschennissen te aanvaarden die men jullie zal bevelen aan te nemen.

Zelfs dan, indien jullie Mijn profeet en de woorden die Ik haar geef niet aanvaarden, zal Ik jullie nog steeds tijd geven. Want zeer spoedig zal jullie door die leiders onder jullie gevraagd worden jullie geloften te vernieuwen. Men zal jullie vragen jullie leven te verpanden door een bevestiging onder ede van de heidense wetten. Indien jullie dat doen, zullen jullie onder de invloed van de duivel staan en daardoor de strijd aangaan met God.

Jullie moeten volharden en Mij trouw blijven en Mij smeken om leiding in een tijd waarin de man die op de Stoel van Petrus zit, die weigert in diens voetstappen te treden of zijn schoenen te dragen, jullie getrouwheid aan God zal vernietigen.

Wanneer jullie nu getuige zijn van de kruisiging van Mijn Kerk op aarde, zal Ik jullie oproepen om de waarheid van God te verkondigen. Ik zal jullie blijven roepen om jullie te beschermen. Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Kerk, door hen die Mijn Leer, Mijn sacramenten en het Woord van God aanhangen, blijft voortleven dankzij de overblijvende getrouwen die Mij nooit zal verlaten.

Er zullen er onder jullie zijn die Mij vandaag verraden. Anderen onder jullie zullen spoedig Mijn sacramenten opgeven omdat jullie te zwak zullen zijn om het Woord van God te verdedigen. Diegenen onder jullie die de waarheid al wantrouwen en die proberen Mijn Woord te verspreiden, zullen lijden omdat zij niet de moed zullen hebben op te staan voor de waarheid. Toch zullen jullie Mij trouw blijven omdat jullie weten dat jullie niet zonder Mijn Liefde kunnen leven.

Luister naar Mijn stem. Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder en sta Mij toe Mijn armen om jullie heen te slaan in deze tijd. Ik zal jullie altijd beschermen.

Jullie Jezus