748 – Het gevaar voor de bestaanswijze van de Heilige Eucharistie zal jullie duidelijk worden.
Donderdag 28 maart 2013, 21.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je begrijpt nu hoezeer deze missie wordt verafschuwd door de duivel. Je moet nochtans de wrede hindernissen overstijgen die voor jou geplaatst worden om Mijn werk te verstoren.

Het gevaar voor de bestaanswijze van de Heilige Eucharistie zal jullie duidelijk worden door de aanmatiging van diegenen in Mijn Kerk wier plan om de waarheid te veranderen in alle ernst is begonnen.

Het is niet van belang dat velen onder jullie spotten met Mijn missie om de zielen voor te bereiden op de grote dag. Mettertijd zullen jullie weten dat Ik het inderdaad ben, Jezus Christus, die tot jullie komt om jullie te dienen.

Ik ben jullie Meester en jullie Dienaar. Jullie, Mijn gewijde dienaars, moeten aan jullie rol denken en ze nooit vergeten. Als dienaars kunnen jullie niet tegelijk meesters zijn. Want indien jullie een meester zijn, dan kunnen jullie Mij niet dienen. Velen van jullie binnen Mijn Kerk hebben vergeten wat hun onderwezen is. Jullie hebben het Woord van God uit het oog verloren.

Mijn belofte is jullie te voorzien van het Voedsel des Levens – Mijn Lichaam en Bloed – en toch zullen jullie Mij opnieuw verloochenen. Jullie zullen dat doen door de Heilige Eucharistie te verwijderen uit de Tempel van God en die te vervangen door een lijk. Het vervangmiddel zal nauwelijks merkbaar zijn en het zal een poos duren vooraleer jullie de boosaardige daad kunnen ontdekken die jullie zal opgedrongen worden.

Omdat Mijn Lichaam jullie door de Heilige Eucharistie staande houdt, zal de dood van Mijn Lichaam, Mijn Kerk, de dood meebrengen voor de zielen die zich van Mij ontdoen.

De tijd voor de gruwel is zeer nabij. De tijd om te kiezen tussen Mijn weg of die van de Valse Profeet, is bijna daar. Wees waakzaam nu wanneer de waarheid door de bedrieger zal verdraaid worden. Zie hoe hij zichzelf zal ophemelen in Mijn schoenen, maar zal weigeren om het pad van de waarheid in te slaan als een dienaar van God.

Jullie Jezus