745 - De grootste verschrikking die Ik gedurende Mijn Tijd in de Hof van Olijven meemaakte was de gesel van zonden in de eindtijd.
Maandag 25 maart 2013, 14.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking die Ik gedurende Mijn tijd in de Hof van Olijven meemaakte was de gesel van zonden in de eindtijd. Gedurende dat visioen dat Satan Mij liet zien, zag Ik de afvalligheid van de sterfelijke mensen aan Gods geboden.  De duivel toonde Mij verschrikkelijke beelden en bracht Mij in verzoeking met elke reden waarom Ik Mij zou moeten afkeren van de Wil van Mijn Vader.  Hij wilde Mij kwellen en dus toonde hij de macht die hij toch nog zou hebben, ondanks Mijn dood op het kruis.

Mij werd de uiteindelijke verwoesting van Mijn Kerk op aarde getoond; de machtsgreep in haar door sekten van vrijmetselaars; de verdorvenheid van de mens; het gebrek aan schaamte vanwege Gods kinderen, terwijl zij zich zouden inlaten met verachtelijke zonden van het vlees; de moord op onschuldigen en de dwalingen van hen die pretenderen in Mijn Naam te spreken. 

Satan is zo machtig dat hij twijfels in Mijn Geest zaaide omtrent Mijn wezen van Mensenzoon. Ik, in Mijn Goddelijkheid, kon niet in zonde vallen, maar Ik zeg jullie dit, opdat de mensheid zou verstaan hoe het kwaad jullie kan bekoren om jullie van Mij weg te trekken.

Satan stelt het kwade niet voor op de meest voor de hand liggende manieren. Integendeel, hij vermomt het kwade alsof het goed is. Hij is sluw en hij kan zelfs de heiligste onder jullie misleiden en hem doen geloven dat een leugen de waarheid is.

Als mensen Mijn Leer in de steek laten zullen zij gewillig en met begeerte in hun hart de zonde omarmen.  Zonder leiding zullen zij altijd uit de genade vallen. Wanneer Mijn Naam van de aardbodem is weggevaagd, dan zal de mens niet in staat zijn God te vinden.

Welke religie jullie ook aanhangen, het speelt geen rol omdat jullie enige weg naar God gaat langs Mij, Zijn enige Zoon. Door Mijn dood op het kruis, redde Ik jullie -  inclusief elke man, vrouw en kind die in de wereld van vandaag leven Ė van het vuur het de hel. Indien jullie dat niet aanvaarden, kunnen jullie de poorten van het Paradijs niet binnengaan. Alleen door de Zoon kunnen jullie aan de Vader worden voorgesteld. Verwerp Mij, Jezus Christus, en jullie verwerpen je eigen redding.

Hoe weinig hebben jullie geleerd over de zonden en de wijzen waarop zij jullie van God scheiden. De verspreiding van de zonden is nog nooit zo algemeen heersend geweest sinds God de wereld schiep. Jullie, zondaars, hebben nieuwe diepten bereikt die Mij doen walgen. Jullie hebben zelfs de kleinen, die aan jullie zorgen werden toevertrouwd, ertoe verlaagd zich als demonen te gedragen. Het ontbreekt jullie aan naastenliefde, liefde en medeleven voor elkaar en toch zijn er velen onder jullie die te koop lopen met hun gelovig handelen om door de wereld te worden gezien en geprezen. Net zoals de FarizeeŽn de Wetten van God oplegden, maar ze zelf niet in praktijk brachten noch enige nederigheid toonden, zo ook zullen diegenen onder jullie die beweren in Mijn Naam te komen, ten prooi vallen aan de zonde van hoogmoed. 

Jullie moeten nog zoveel leren omtrent Mijn stem en Mijn Leer, die nog steeds in dovemans oren vallen. Dan zijn er nog diegenen die al hun tijd steken in het verkondigen van hun kennis van God, zeggen dat zij de profetieŽn kennen die nog moeten geopenbaard worden, maar (in feite) niets weten. Ware het niet omwille van Mijn grote barmhartigheid dan zouden jullie niet geschikt zijn om Mijn Koninkrijk binnen te gaan.

Voor al diegenen die er aanspraak op maken Gods kinderen te leiden op de wegen van de Heer, is het hoogtijd om Mij, Jezus Christus, te smeken om de gave van nederigheid. Het is tijd voor jullie om naar de waarheid te luisteren, aangezien zij jullie gegeven werd, want er rest jullie niet veel tijd meer om jullie zelf in Mijn ogen te redden.

Jullie Jezus