740 - Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen in de Kerk van Rome zijn die (wel) kunnen zien, maar die de Waarheid weigeren te erkennen
Woensdag 20 maart 2013, 19.15 u.

Mijn geliefde dochter, Mijn kruisiging wordt helemaal opnieuw doorleefd en elk deel ervan staat in verbinding met de tijd van de aanloop naar Mijn Tweede Komst.

Nu Mijn Lichaam - Mijn Kerk - de geseling heeft ondergaan door de geest van het kwaad en dat gedurende zo vele jaren, vindt nu de kroning met doornen plaats bij de leiders van Mijn Kerk.

Toen de derde doorn Mijn rechteroog doorstak, kon Ik daar niet langer door zien. Alleen door Mijn ander oog kon Ik de verschrikkelijke pijn zien die Mijn Moeder onderging. Nu de kroon van doornen het hoofd van Mijn Kerk in Rome doorboort, zal slechts ťťn helft getuigenis afleggen van de waarheid omtrent de voorzegde profetieŽn. De andere helft zal blind zijn en geen oog hebben voor de schade die aan elk deel van Mijn Lichaam - Mijn Kerk - in elke natie in de wereld toegediend wordt. 

Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen in de Kerk van Rome zijn die wel kunnen zien, maar die de waarheid weigeren te erkennen. De waarheid zal zo pijnlijk zijn, dat het voor die gewijde dienaren van Mij gemakkelijker zal zijn de inschikkelijke weg te nemen. Lafaards, zij zullen eerder het pad van de ontheiliging kiezen dan voor Mij hun kruis op te nemen.

Dan zullen er diegenen zijn die Mij liefhebben en deze verdeeldheid zal hen niet afhouden van het plan Mij te helpen zielen te redden van een gewisse dood. Deze dappere zielen, vol van de genade van de Geest van Vuur, zullen vechten om Mijn heilige sacramenten in stand te houden. Dat zijn de geestelijken die Mijn kudde tijdens de vervolging zullen voeden. Elke genade zal zulke zuivere zielen verleend worden en zij zullen, op hun beurt, Mijn restleger leiden naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Het vergt grote moed om het woord van Gods profeten te aanvaarden. Het is nooit gemakkelijk om naar de woorden van de profeten te luisteren, wier woorden het binnenste van de ziel als met een tweesnijdend zwaard doorboren. Hun waarschuwingen zijn pijnlijk om te horen, maar zoet omwille van de vruchten die zij oogsten, want wanneer het woord van God als een geschenk gegeven wordt, biedt het redding aan. Grijp Mijn Heilig Woord, want het is jullie reddingslijn. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn beschermd door het Zegel van de Levende God en dus moeten jullie nooit vrezen.

Jullie vijanden zullen jullie uitschelden, beledigen, en kunnen jullie vervolgen, maar Ik zal het zijn, Jezus Christus, die met jullie zal wandelen. Jullie, Mijn weinige uitverkorenen, die Mijn oproep beantwoorden, door jullie lijden zal in Mijn ogen een groot deel van de mensheid gered worden.

Ik zegen jullie. Ik geef jullie vrede en sterkte, zodat jullie Mij kunnen volgen zonder vrees in jullie harten.

Jullie Jezus