739 - Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk worden omdat zij zichzelf zullen tegenspreken
Dinsdag 19 maart 2013, 22.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, door deze boodschappen verspreidt Mijn Woord zich op dit moment als een hevige wind over de hele wereld. 

Velen zullen Mijn stem horen, of zij het nu willen of niet, omdat zij zal weerklinken als de donder voor de storm. Sommigen zullen de Heilige Geest herkennen terwijl Hij hun zielen overspoelt. Anderen helaas niet, maar tot hen zeg Ik het volgende:

jullie hebben Mijn stem gehoord. Zij heeft jullie ziel beroerd, toch blokkeren jullie Mij. Toch keren jullie Mij de rug toe. Het kan zijn dat jullie Mijn stem vrezen, daar deze overweldigend kan zijn, maar wat jullie niet kunnen doen is Mij negeren.

Mijn Heilige Geest is zo machtig dat Hij jullie zielen zal aanraken, of jullie dat nu willen of niet. Jullie die weglopen, jullie verbergen of doen alsof Ik niet tegenwoordig ben, jullie zouden moeten weten dat jullie niet in staat zijn om Mijn Tegenwoordigheid te ontkennen, hoe hard jullie ook proberen.

Sommigen onder jullie zullen zich verzetten tegen de waarheid omdat het jullie aan geloof ontbreekt in Mijn belofte om jullie eeuwig leven te schenken. Velen onder jullie vinden dat vreeswekkend en zouden ervoor willen kiezen dat de Grote Dag van de Heer niet tijdens jullie leven zou plaatsvinden. En aldus sluiten jullie de ogen, stoppen jullie je oren dicht en zoeken jullie vertroostingen in andere dingen.

De zekerheid die jullie voelen bij jullie pogingen om vrede te vinden waar zij kan gevonden worden, zal van korte duur zijn. Weldra zal het Woord van God jullie ontzegd worden. Woorden die jullie gewoon waren te horen zullen uit de homilieën verdwijnen en uit de brieven van jullie bisschoppen en kardinalen die gericht zijn aan jullie en al die nietsvermoedende volgelingen van Mij.

Sekten van de vrijmetselarij infiltreren de Kerk in Rome. Vergis jullie niet – er kan slechts één paus zijn zolang hij leeft.

Vele van Mijn volgelingen zullen Mijn Heilig Woord, de waarheid, nu verwerpen, net zoals zij deden tijdens Mijn proces op aarde. Jij, Mijn dochter, zal als een ketter verworpen, bespot en belasterd worden. Je zult een doorn worden in de zijde van de Valse Profeet. Maar spoedig, zullen allen de subtiele handelingen en de sluwe gebaren van die valse bedriegers zien die nu de leiding in handen hebben van Mijn Troon in Rome, omdat zij op heiligschennis zullen uitdraaien.

Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk worden omdat zij zichzelf zullen tegenspreken en diegenen die gezegend zijn met het door Mij verleende inzicht over hen,  zullen zich bewust worden van de gruwel die zich aan het ontrafelen is.

Het Beest is nu klaar en stelt een seculiere kring samen, waaronder enkele wereldleiders, als één in vereniging met al wat tegen het Koninkrijk van God is. Demonische geesten, die deze arme zielen binnendringen, zullen zich wegens hun hoogmoed en arrogantie, voor allen zichtbaar profileren door hun gebaren, die zorgvuldig zullen onderzocht en bevraagd worden totdat bij diegenen die gezegend zijn met de gave van onderscheiding, de beslissende antwoorden zullen duidelijk worden.

Vertrouw Mij. Vertrouw in deze gave van vertrouwen. Laat Mij jullie vasthouden en leiden doorheen deze jungle van boosaardige schepsels die jullie zielen willen verslinden.

Jullie Jezus