738 - Moeder van God: de verdeeldheid in de wereld, die zal teweeggebracht worden door Gog en Magog, zal families in tweeŽn splijten
Maandag 18 maart 2013, 19.35 u.

Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze missie of toestaan dat de aanvallen die tegen jou gericht zijn jouw aandacht afleiden van Mijn geliefde Zoon.

Het is omwille van Mijn Zoons Liefde en barmhartigheid dat Hij aan de wereld de plannen van de duivel openbaart die zielen wil grijpen voor de tijd van het einde. Dit slinkse plan werd reeds zeer lang geleden beraamd en zal Gods kinderen worden toegebracht vanwege krachten uit de vrijmetselarij die trouw zijn aan de duivel.

Laat er bij niemand enige twijfel bestaan omtrent de profetieŽn die door Mij, jullie Moeder doorheen de eeuwen geopenbaard werden aan visionairs en zieners. Kinderen, jullie moeten niet bevreesd zijn.  Integendeel, jullie zouden hoopvol moeten zijn en jullie verheugen want de tijd voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde is nabij en dan zullen Gods kinderen eindelijk bevrijd zijn van het kwaad, waarvan jullie allemaal gedurende heel jullie leven getuige geweest zijn. 

Deze tijd werd in Mijn Vaders Boek voorzegd, en omwille daarvan, moeten jullie de waarheid aanvaarden die opgetekend staat in het Boek Openbaring. Als jullie het Boek der Openbaring, dat aan Johannes gegeven werd, niet aanvaarden, dan kunnen jullie evenmin zeggen dat jullie de rest van het Boek Ė de allerheiligste Bijbel Ė aanvaarden.

Veel van wat er moet komen zal moeilijk en pijnlijk zijn, want de verdeeldheid in de wereld, die zal teweeggebracht worden door Gog en Magog, zal families in tweeŽn splijten. Het boosaardig intrigeren en de bedrieglijke plannen, beraamd door de Valse Profeet en de Antichrist, zullen de grootste misleiding zijn sinds de FarizeeŽn Mijn Zoon verloochenden. Toen de FarizeeŽn Mijn Zoon verloochenden, verhinderden zij dat de waarheid aan Gods kinderen werd bekendgemaakt. Dat verminderde het aantal volgelingen van Mijn Zoon tijdens zijn verblijf op aarde en verhinderde hen om Christenen te worden. Hetzelfde zal gelden voor deze twee die het toonbeeld van goedheid zullen meedragen, maar die veel van Gods kinderen op een dwaalspoor zullen brengen. Zij zullen velen verblinden voor de waarheid omdat de ingrijpende veranderingen, die zij zullen doorvoeren gedurende hun bestuur, de mensen zullen losmaken van de wetten van God.

Aan Gods kinderen zal verteld worden dat het kwaad aanvaardbaar is en dat sommige zonden God niet beledigen. Mensen zullen hen geloven met als resultaat dat zij God de rug zullen toekeren.

Bid, bid, bid opdat hun rijk kort zou zijn en dat de waarheid zal zegevieren zodat de Kerk van Mijn Zoon op aarde ongeschonden kan blijven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding