737 - Een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van Mij die hun leven ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst
Zondag 17 maart 2013, 18.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van Mij die hun leven ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst.  

Mijn geliefde dienaren, Ik verlang dat jullie gehoorzamen aan de wetten van de Kerk en aan  diegenen aan wie jullie gehoorzaamheid verschuldigd zijn in Mijn Heilige Naam.

Jullie mogen nooit jullie plichten tegenover de Kerk verzaken en jullie moeten Mij zoals altijd blijven dienen. Alstublieft, bedien al de Sacramenten zoals voorheen, maar met nog meer toewijding. Zet jullie in, zoals altijd, voor jullie heilige plichten. Jullie plicht gaat uit naar Gods kinderen en jullie moeten je kudde leiden. Blijf altijd trouw aan Mijn Leer.

Mijn dierbare dienaren, jullie zullen het niet zijn die Mijn Kerk op aarde zullen verlaten. Het zal niet door jullie toedoen zijn dat Wetten binnen Mijn Kerk zullen veranderd worden om zo nieuwe leerstellingen in te sluiten.

Jullie zullen trouw blijven aan de diensten van Mijn Kerk en jullie plichten nakomen tot op de  verschrikkelijke dag. Dat zal de dag zijn waarop Mijn Heilige Mis onherkenbaar zal veranderd worden. Het zullen Gods vijanden zijn, die in Mijn Kerk op aarde zijn binnengedrongen, die jullie van Mij zullen wegduwen.

Wanneer zij de nieuwe Mis zullen voorstellen, zal jullie geen keuze gelaten worden, want jullie zullen dan weten dat het Heilig Misoffer niet langer wordt opgedragen. Op dat ogenblik zal eindelijk de Waarheid aan jullie geopenbaard worden, al zullen jullie voordien al de tekenen opgemerkt hebben.

Die tekenen zullen vreemde nieuwe manieren bevatten om gebeden aan te passen; Satan zal niet langer afgekeurd worden en met de Sacramenten zal geknoeid worden om andere gezindten te kunnen opnemen. Jullie zullen verontrust zijn maar toch zullen jullie je verplicht voelen om trouw te blijven aan Mijn Kerk.

Dan - op dat moment - zal het Bestaan van Mijn Kerk op aarde jullie enige middel van overleven zijn indien jullie trouw blijven aan Mijn Leer. Wanneer Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn Heilige Mis veranderd zijn, moeten jullie niet bedrogen uitkomen.  Indien jullie niet vasthouden aan Mijn Wetten, dan zullen jullie Mij verraden.

Wat betreft andere Christelijke kerken, Ik waarschuw jullie dat die besmetting zich ook in jullie kerken zal verspreiden. Met de tijd zal het moeilijk worden voor jullie om Mijn Leer na te komen zoals die aan de wereld gegeven werd. Alle Christenen zullen lijden onder het bestuur van de valse profeet en zijn trawant, de antichrist, wiens gezicht weldra over heel de wereld zal stralen als de meest invloedrijke leider van alle tijden.

Jullie Jezu