736 – Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mensen zullen vechten voor voedsel terwijl hongersnoden de mensheid in hun greep krijgen.
Zaterdag 16 maart 2013, 15.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de getijden zullen losbarsten en de vernietiging, door vele oorlogen veroorzaakt, zal beginnen zoals voorzegd.

Het tijdstip van de aankomst van de Valse Profeet zal samenvallen met oorlogsverklaringen over heel de wereld. Deze oorlogen zullen ogenblikkelijk uitbreken en de mensen zullen ineenkrimpen van vrees wanneer de implicaties duidelijk worden. Oorlogen zullen voet aan de grond krijgen en zich uitrollen als stormen in de woestijn, waar ze aan stootkracht zullen winnen en, als een dief in de nacht, allen zullen grijpen die dachten dat hun vrede verzekerd was.

Er zullen zoveel landen bij betrokken zijn dat het iedereen zal overrompelen. Spoedig zal de Antichrist zichzelf doen kennen in het midden van de slachting. Verwarring, vrees en het verlies van de oogsten zullen het probleem verergeren. Niet lang daarna zal het Derde Zegel geopenbaard worden wanneer de mensen zullen vechten voor voedsel terwijl hongersnoden de mensheid in hun greep krijgen. Hunkerend naar voedsel, geestelijk uitgehongerd en snakkend naar hulp zal de mensheid naar alles en om het even wie grijpen die uitstel te bieden heeft.

Het toneel zal klaar gezet zijn voor de Antichrist om zijn opwachting te maken en zichzelf aan de wereld aan te kondigen. Op dat ogenblik zal de mensheid zo opgelucht zijn omwille van de man van vrede, die zo veel hoop aanbiedt, dat zij zijn gewillige slaven zullen worden. Zij zullen zich laten meeslepen door zijn met zorg voorbereid en uitgewerkt plan om de wereld te herstructureren en alle naties samen te brengen. Er zal hun verteld worden dat dit plan ten voordele zal zijn van iedereen en bedoeld om de wereld te bevrijden van terrorisme. De vijanden die hij zal beweren te bevechten en waarover hij controle wil uitoefenen, zijn onschuldige slachtoffers die hij zal benutten in de misleiding die hij de wereld zal voorleggen.

Wanneer de vrede - of dat wat zal gelijken op een (tijdelijk) bestand - hersteld is, dan komt de volgende fase: de samenvoeging van alle naties, alle religies, alle landen tot één geheel. Dat gebeurt wanneer de verbintenis tussen de Valse Profeet en de Antichrist zal duidelijk worden.

Diegenen aan wie de waarheid zal geschonken zijn en wier namen opgetekend staan in het Boek van de Levenden, zullen weten wat er gaande is. Anderen die blind zijn voor de waarheid van Mijn Leer, zullen niet zo gelukkig zijn. Het zal dan zaak zijn om te wachten. Mijn geduld betekent dat Ik zal trachten om diegenen te redden en te beschermen die niet in staat zullen zijn om de waarheid te onderscheiden.

Mijn geduld en Mijn barmhartigheid zullen een goddelijke tussenkomst op grote schaal tot gevolg hebben om alle kinderen van God te redden uit de greep van het Beest, wiens enig doel erin bestaat de zonde aan te moedigen. Want er is één zaak die jullie moeten weten: achter de aantrekkelijke charme van de Antichrist zal het plan schuilgaan om de zonde te stimuleren, zodat de mensheid de uiteindelijke keuze maakt om naast het Beest te staan in de opstandigheid tegenover God. Wanneer dat ogenblik is aangebroken en nadat Ik elke poging heb ondernomen om de zielen te redden, zal alles voorbij zijn.

Alleen de uitverkorenen zullen meegenomen worden in Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus