735 - Mijn doodsstrijd wordt gevoeld door al de engelen en heiligen in de Hemel, want de tijd van de Apocalyps is nabij.
Zaterdag 16 maart 2013, 12.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, welke woede, welke boosheid en welke angst worden er gevoeld bij diegenen die Mijn beker van lijden thans weigeren te aanvaarden.

De razernij van Satan, tegen deze boodschappen, zal snel toenemen en men zal zijn uiterste best doen om jou aan te klagen, Mijn dochter.

Het lijden moet door jou aanvaard worden, omwille van jouw vrijwillige overgave aan Mijn Heilige Wil. Dus moet jij, Mijn dochter, zwijgzaam blijven terwijl het geschreeuw aanhoudt van het Beest en van die arme zielen die hij gebruikt om jou aan te vallen. Ik zeg dit tot al Mijn geliefde trouwe leerlingen – blijf vastberaden. Houd jullie hoofden gebogen in nederige dienstbaarheid en offer jullie lijden voor die zielen die het geschenk van waarheid niet zullen aannemen.

Zij die verantwoordelijk zijn voor het infiltreren van Mijn Kerk op aarde, kiezen doelbewust de vastenperiode uit om Mij, hun Jezus, die in ondraaglijke pijnen stierf om hun zielen te redden, te beledigen.

Zij die in de gangen van Rome rondzwerven zijn zo verziekt dat het grootste teken zal gezien worden in de chaos die zal volgen wanneer zij vastzitten aan het bevel van de bedrieger. Chaos, wanorde, verdeeldheid en tegenstrijdigheid zullen overal in Rome gezien worden. Die wanorde komt van Satan want zij kan niet van God komen.

Woede komt van de Boze en zijn razernij is tastbaar wanneer Mijn Licht zich onder Gods kinderen verspreidt. Maak bekend dat wanneer aanvallen van dergelijke gemene aard tegenover andere personen plaatsvinden en dat in Mijn Naam, dat het Mijn Tegenwoordigheid is die zo’n reactie uitlokt.

Alleen Ik, Jezus Christus, en Mijn volgelingen kunnen het doelwit zijn van dergelijke beledigingen en wanneer het derhalve ondraaglijk voor jullie wordt, zeg dan alstublieft dit korte gebed:

 “Ik deel deze pijn met U, lieve Jezus, en vraag dat U mijn vijanden en diegenen die U geselen, zegent met de gave van de Heilige Geest. Amen.”

De onenigheid zal aanhouden en Mijn doodsstrijd wordt door al de heiligen en engelen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij.

Houd jullie vast aan Mij, jullie Jezus, en leg al jullie vertrouwen in Mij terwijl Ik Mijn restleger opbouw, in voorbereiding op de lastige strijd om zielen die nakend is.

Jullie Jezus