734 – Moeder van Redding: bid mijn Rozenkrans voor allen die in Rome het bestuur  uitoefenen.
Vrijdag 15 maart 2013, 22.30 u.

Mijn lieve kind, dit is een tijd van grote smart, niet alleen voor jou maar voor allen die Mijn Zoon beminnen.

Ik moet jullie dringend verzoeken, lieve kinderen, om sterk te blijven en trouw aan het Heilig Woord van God in het belang van Mijn Zoon. Hij, Mijn geliefde Zoon, laat Zijn hoofd hangen in doodsstrijd terwijl Hij de verschrikking gadeslaat van Zijn Kerk die voor Zijn ogen uiteenvalt.

Bid alstublieft voor hoop en reciteer Mijn heilige Rozenkrans elke dag voor al diegenen die in Rome het bestuur uitoefenen. Jullie moeten bidden voor al diegenen die de Katholieke Kerk leiden. Alstublieft, sluit ook de man in die in de Stoel van Petrus zit, want hij heeft jullie gebeden hard nodig.

Bid opdat hij de waarheid van de dood van Mijn Zoon op het kruis zal erkennen en dat hij zijn hart zal openstellen voor de smeking van Mijn Zoon om barmhartigheid voor al Gods kinderen.

Hoe hard deze tijden ook zijn, in de Rooms-katholieke Kerk kan noch zal het kwaad de overhand krijgen tegenover de macht van God.

Mijn taak als Middelares van alle Genaden zal spoedig uitgevoerd worden en als de Vrouw die uitverkoren is om bekleed te worden met de stralen van de zon, is Mijn tijd aangebroken om Mijn Zoon bij te staan in Zijn beslissend plan van verlossing.

Ik koester al Gods kinderen, ook diegenen die Hem grote schande en leed brengen. Bid opdat Mijn gebeden die aan Mijn Zoon gericht zijn en aan Hem voorgelegd worden in bemiddeling voor jullie, kunnen helpen om het lijden te verzachten dat op komst is binnen de Katholieke Kerk.

Mijn liefde, als Moeder van al Gods kinderen, omsluit allen en Ik zal nooit ophouden ernaar te streven om jullie hoop te brengen, lieve kinderen.

Jullie gebeden zullen in de Hemel gehoord worden en jullie mogen nooit de hoop opgeven want de barmhartigheid van Mijn Zoon is groter dan jullie voor mogelijk kunnen houden.

De liefde van God is almachtig. Vraag en jullie zullen grote zegening ontvangen, wanneer de voorbereidingen volkomen klaar zijn voor de grote dag van de Heer.

Wacht af met geduld, liefde en vertrouwen want al deze beproevingen zullen gauw voorbij zijn en dan zullen de nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde als één geheel versmelten. Dit is het enige waarom jullie zich moeten bekommeren: de voorbereiding van jullie ziel en van diegenen die jullie gebeden het meest nodig hebben. Alleen dan zullen jullie in staat zijn het Licht van God te aanvaarden en het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan.

Wees in vrede en concentreer jullie alleen op Mijn Zoon en Zijn buitengewoon verlangen om de zielen te redden van alle levende wezens.

Jullie geliefde Moeder.