733 - Dit kwaadwillig gebaar tijdens de Goede Week zal gezien worden door hen die hun ogen open houden
Donderdag 14 maart 2013, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, welk lijden ervaren Mijn geliefde heilige dienaren, zo na aan Mijn Hart, die de Waarheid kennen en die getuige moeten zijn van de gruwel in Mijn Kerk op aarde.

Er zal een bijzondere belediging plaatsvinden die Mijn Heilige Naam zal toegebracht worden in een poging om Mij tijdens de Goede Week te ontheiligen. Dat kwaadwillig  gebaar tijdens de Goede Week zal gezien worden door hen die hun ogen open houden en dat zal ťťn van de tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon zit in Mijn Kerk op aarde, niet van Mij komt.

Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieŽn die aan de wereld gegeven zijn -  als waarschuwing voor de tijd waarin de macht binnen Mijn Kerk zal gegrepen zijn door hen die trouw zijn aan het beest -  nu voltrokken worden. Die tijd is nu.

Onthoud dat zij die het uiterlijk teken van nederigheid trots tentoonstellen, schuldig zijn aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.

Zij die zeggen dat Mijn Kerk haar imago moet vernieuwen, dat de leer van Mijn Kerk bij de tijd moet gebracht en die zeggen dat door haar te moderniseren, meer mensen haar zullen aanvaarden, weet het volgende:

diegenen onder jullie die beweren dat zij Mijn Leer volgen, maar die wetten willen veranderd zien om daden te vergoelijken die zondig zijn in Mijn Ogen, verlaat nu Mijn Kerk. Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis binnen te gaan. Toch is het dat wat zal gebeuren. Jullie en al diegenen die vragen om veranderingen die door de seculiere wereld aangenomen worden, zullen tevreden zijn, want de valse profeet zal jullie verleiden in zijn voordeel, en jullie zullen hem op elk moment van zijn kortstondige ambtsperiode toejuichen. Maar Ik, Jezus Christus, zal het niet zijn die jullie volgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.

Velen zullen het rijk van de valse profeet in de armen sluiten en Mij aan de kant schuiven  met blijdschap in hun hart. Wanneer nadien de dwalingen van zijn wegen zichtbaar zullen worden, zullen Mijn arme gewijde dienaren zich nergens naartoe kunnen wenden. Hun smart zal omslaan in vrees en hun vrees in wanhoop. Zij zullen niet meer weten wie te vertrouwen, maar zij moeten het volgende begrijpen. Mijn Lichaam, Mijn Kerk, kan gegeseld en ontwijd worden, maar Mijn Geest kan nooit geraakt worden, want Hij kan nooit sterven.

Tot diegenen die Mijn Woord nu afwijzen en ook de Waarheid die jullie gegeven wordt als een bijzonder Geschenk van de Hemel, Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten totdat jullie naar Mij zullen terugkeren. Ik zal nooit opgeven totdat Ik jullie armzalige zielen kan redden.

Mijn Kerk, waar Mijn Leer en Sacramenten ongeschonden blijven, zal leven en kan nooit sterven. Zij heeft geen stenen en mortel nodig om te overleven, want Ik ben het, Jezus Christus, wiens Lichaam de Kerk is. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, toegewijde dienaren en volgelingen, zijn een deel van Mij. Jullie zijn verenigd met Mijn Lichaam om Mijn Kerk op aarde te vormen. Daarom moeten jullie leren om sterk te zijn, moedig en trouw aan Mijn Heilig Woord, ongeacht welke tegengestelde argumenten jullie worden voorgeschoteld. 

De tijd dat het schisma aan het licht komt is nabij, en reeds wordt men in Rome een verschrikkelijk onbehagen gewaar.  Wanneer de Heilige Geest botst met de geest van de boze, zal er een scheidingslijn in het midden vallen zodat twee kanten te voorschijn komen. De grote verdeeldheid zal snel nederdalen. Dan zullen velen onder diegenen die door de leugenaar misleid werden terug in Mijn Heilige Armen lopen tot bescherming.

Ik leid jullie tijdens deze droevige tijden en vraag dat jullie allen Mij jullie tranen geven en Ik zal jullie geestelijk troosten. 

Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie.

Jullie geliefde Jezus