731 - God de Vader - De strijd woedt nu tussen Mijn Hiërarchie en het domein van het beest
Dinsdag 12 maart 2013, 14.38 u.

Mijn liefste dochter, de Hemel weent van verdriet op deze verschrikkelijke dag die zo lang geleden voorzegd werd.

Heel de mensheid zal nu te maken krijgen met het grootste bedrog van alle dat door het beest gepleegd werd.

De tranen van Mijn Zoon, wiens dood op het Kruis Mijn kinderen de vrijheid gaf, vallen nu in deze tijd in doodsstrijd over de hele wereld.  

Mijn Toorn wordt nu nog ingehouden, maar Mijn Woede is groot. Zeer spoedig zal het bedrog duidelijk worden bij al diegenen die door Mijn Zoon aangesteld zijn om Zijn kudde op aarde te leiden.

De strijd woedt nu tussen Mijn Hiërarchie en het domein van het beest. Het zal pijnlijk zijn, maar weldra zal de kastijding die zal volgen op de boosaardige vervolging - gepland door de vijand en zijn trawanten - het bederf wegvagen.

Ik roep al Mijn kinderen op om zich tot Mijn Zoon te richten en al jullie vertrouwen nu in  Hem te stellen.

Wees moedig, Mijn kleintjes, want deze pijn zal kortstondig zijn. Zij die het beest en de valse profeet volgen zullen door de Macht van Mijn Hand inzichten bekomen om hen terug te brengen in het Hart van Mijn Zoon. Indien zij dat Geschenk afwijzen, dan zijn zij verloren en zullen zij dezelfde kwelling ondergaan die de bedrieger te wachten staat die voor eeuwig in de afgrond zal geworpen worden.

De kroning van de valse profeet zal in alle hoeken van de wereld gevierd worden door Vrijmetselaarsgroepen, die de laatste fasen plannen in de vervolging van al Mijn kinderen. 

Zij die met hem vieren en niet beter weten zullen, met de tijd, nog meer pijn voelen dan zij die de Waarheid reeds kennen.

Wacht nu af, met moed en hoop, want dat alles moet gebeuren alvorens het Glorievol Rijk van Mijn Zoon zich manifesteert.

Jullie moeten altijd jullie trouw beloven aan Mijn geliefde Zoon en weigeren om leugens te aanvaarden. Indien en wanneer jullie gevraagd wordt om deel te nemen aan een nieuwe (soort) Misviering, weet dan dat het de grootste vloek zal zijn die ooit door Satan over  Mijn kinderen werd afgeroepen.

Weet dat de Hemel jullie zal leiden en jullie door de pijn waardig te aanvaarden, Mijn Zoon zullen helpen om het laatste verbond te vervullen.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste