730 - Moeder van Redding: de Kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden
Zondag 10 maart 2013, 18.00 u.

Mijn geliefd kind, in deze tijd zul jij je nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het Heilig Woord van God luid weergalmt om de mensheid te waarschuwen van de noodzaak om hun zielen voor te bereiden.

Kinderen, in deze tijd moeten jullie Mijn geliefde Zoon vragen om jullie moed te ondersteunen tijdens de donkere dagen, maanden en jaren die jullie te wachten staan. Jullie moeten je verheugen omdat zoveel zielen, geïnspireerd door de Heilige Geest, de oproep van Mijn Zoon, Jezus Christus, beantwoord hebben. Hij bemint jullie allen zozeer dat het Mij, Zijn geliefde Moeder, tranen van vreugde brengt. Hoe Hij Zijn barmhartigheid zal verspreiden gaat jullie begripsvermogen te boven en Hij zal zelfs diegenen die Hem verachten, dicht aan Zijn Hart trekken.

Het zal nu niet lang meer duren voor Zijn grote Tweede Komst, dus moeten jullie God eer betuigen. Als voorbereiding moeten jullie zo dikwijls mogelijk (het Sacrament van) Verzoening ontvangen en voor de zielen blijven bidden.

Alhoewel God Almachtig is en Zijn Glorie nu ten volle zal begrepen worden wanneer jullie zullen getuigen van Zijn Tweede Komst, moeten jullie, Zijn resterend leger, Hem helpen met Zijn plan om de mensheid te redden.

De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden en daarom moeten jullie je verspreiden en vermenigvuldigen. Gods genaden worden uitgestort over al Zijn kinderen die deelnemen aan deze gebedsgroepen. Zij zullen het wapenschild zijn dat de mensheid zal beschermen tegen de vervolging die door de Antichrist gepland is.

Geef nooit op, kinderen. Blijf altijd in staat van genade en blijf de instructies van Mijn Zoon volgen. Hij zal jullie nooit in de steek laten, zo groot is Zijn Liefde voor jullie.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding