729 - Tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te realiseren dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid naar de wereld onderweg is.
Zaterdag 9 maart 2013, 21.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te realiseren dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid naar de wereld onderweg is.

Niet eerder zal de gruwel waargenomen worden dan dat de waarheid van deze boodschappen werkelijk zal begrepen worden.

Verzamel jullie mensen, verenig jullie in gebed, want een donkere wolk zal de aarde bedekken. Bestraffingen zullen op de mensheid neerkomen omdat zij verzinkt in een afgrond van onverschilligheid en ongevoeligheid tegenover het Woord van God.

Zij die hun rug gekeerd hebben naar de gaven die de mensheid geschonken werden bij Mijn dood op het kruis, zullen wakker worden en zien hoe misvormd hun zielen voor Mijn ogen verschijnen. Spoedig zullen zij inzien dat zij nog maar een korte tijd ter beschikking hebben om tot berouw te komen. Want Mijn geduld is groot, maar Mijn smart is diep. Hun harten zijn zo bitter, dat zij Mij, hun geliefde Jezus, niet alleen mijden, maar ook zichzelf de gaven ontzeggen die Ik voor hen overvloedig ter beschikking stel.

Hoezeer werden zij misleid door te geloven in hun eigen valse illusies dat de wereld hun toekomt om te leven, welke weg ze ook kiezen en zonder enige zorg om zichzelf te matigen in hun drang naar genoegens. Deze wereld zal hun niet langer als vanzelfsprekend toebehoren, want het is slechts een tijdelijke toestand. Spoedig zullen zij zich in een andere toestand bevinden en voor velen onder hen zal dat niet in Mijn Nieuw Paradijs zijn.

Mijn tussenkomst is nabij en Mijn plan om de wereld te redden zal weldra volledig bekend gemaakt worden. Hoogmoed is jullie grootste vijand en Satans grootste fout. Wanneer iemand een ander aan de kaak stelt, een ander berispt en met beschuldigende vinger naar een ander wijst, en wel in Mijn Naam, dan is die persoon ten prooi gevallen aan de zonde van Satan.

De zonde van hoogmoed zal de ondergang meebrengen van de mensheid en zij zal veel zielen in het vuur van de hel storten.

Word niet het slachtoffer van deze vloek van de duivel en bewaar het zwijgen indien jullie het niet eens zijn met anderen die luid tegen Mij tekeer gaan terwijl leugens uit hun mond stromen, zelfs al weten jullie dat zij niet de waarheid spreken. Jullie moeten de ogen neerslaan en gewoon Mijn Woord verkondigen.

Verdedig Mij alleen door aan de wereld te verkondigen wat jullie weten van Mijn plan om zielen te redden. En zelfs wanneer die zielen, die menen dat hun kennis over Mij hun het recht geeft anderen te vermanen, jullie ter verantwoording roepen, moeten jullie Mij nooit verdedigen met argumenten.

Vele gebeurtenissen in de wereld zullen binnenkort het grootste deel van de mensheid schokken. Zelfs de meest onverschillige mensen, die hun leven leiden in een leegte van wereldse ambities, met weinig tijd voor geestelijke zaken, zullen beginnen te beseffen dat er veel aan het veranderen is. Zij zullen weten dat deze veranderingen hun begrip te boven gaan en dat zal meebrengen dat zij meer zullen openstaan voor het Woord van God.

Jullie Jezus