727 - Gebed zal en kan de mensheid redden
Donderdag 7 maart 2013, 11.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe het gebed de mensheid zal en kan redden. De kracht van het gebed en, in het bijzonder, het bidden van de heilige Rozenkrans, die het Beest machteloos maakt, kan niet onderschat worden. Om nog meer zielen te redden moeten jullie ook de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid bidden.

Kies de kruistochtgebeden die Ik jullie geef en bid ze zo dat jullie je tijdens elke bijeenkomst van de gebedsgroep kunnen concentreren op verschillende verzoeken. Indien jullie bijvoorbeeld het kruistochtgebed bidden voor de genade van kwijtschelding, doe dat dan op zo’n manier dat de gebedsgroep zich op die dag kan concentreren op een selectie van kruistochtgebeden die vragen om Gods bescherming voor de zielen. Concentreer jullie dan een andere dag, op een keuze van gebeden die jullie gegeven werden tot bescherming van priesters en geestelijkheid.

Deze kruistochtgebedsgroepen, eenmaal over de hele wereld gevormd, zullen de wapenrusting vormen die nodig is om de vijand te verslaan en dat op meer wijzen dan jullie voor mogelijk achtten.

Ik zal voortgaan met jullie de geschenken van nieuwe gebeden te geven, die bijzondere wonderen meebrengen. Zonder dergelijke tussenkomst zou Ik de zielen niet kunnen redden waarnaar Ik zo verlang.

Ga en plan jullie kruistochtgebedsbijeenkomsten op basis van de samenstelling die jullie gegeven werd, maar maak een onderverdeling, zodat jullie je kunnen concentreren op speciale intenties. Het is niet nodig om allemaal samen alle gebeden te bidden, hoewel Ik jullie dringend verzoek om er zoveel mogelijk gedurende elke week te bidden.

Jullie geven Mij zulk een vreugde en troost, Mijn dierbare volgelingen. Ik verleen jullie Mijn zegeningen van kracht en moed terwijl jullie je blijven inzetten om zielen te redden. Ik bemin jullie.

Jullie Jezus