726 - Velen van jullie zullen deze Hemelse Oproep afwijzen uit vrees
Woensdag 6 maart 2013, 09.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep allen op die in de wereld geloven in Mij, Jezus Christus, om te luisteren.

Zo velen van jullie zullen het moeilijk hebben om het lijden te aanvaarden dat jullie in Mijn Naam zullen moeten doorstaan. Tot op heden beperkte jullie lijden zich tot het verdriet dat jullie in jullie zielen voelden omwille van de zonden van de mensen en omwille van het Offer dat Ik bracht om de mensheid van haar verdorvenheid te redden. Nu zullen jullie belachelijk gemaakt worden omwille van jullie geloof en men zal jullie beschaamd doen staan wanneer jullie Mijn Leer en de wetten van God hoog houden.

Velen van jullie zullen deze hemelse oproep afwijzen uit vrees. Aannemen dat Ik nu met de wereld communiceer om hem voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, is niet iets wat mensen gemakkelijk kunnen aanvaarden. Want wie is Mijn profeet? En wie zijn zij die voor haar kwamen in Mijn Naam? Hoe weten jullie dat zij de waarheid spreekt met zoveel valse profeten en bedriegers die jullie verwarren? Nooit eerder was er een profeet, gezonden door de Hemel, die niet te lijden had onder bespotting, beschimping, kwelling en wreedheid. Niet één. Velen werden vermoord.

Jullie kunnen er zeker van zijn dat wanneer de vruchten van Mijn werk, aan zulk een profeet gegeven, uitmonden in gebed en bekering, dat zij door God in de wereld gezonden werden om Zijn kinderen voor te bereiden, opdat zij naar Hem zouden terugkeren.

Wees jullie ervan bewust dat Mijn ware profeten de test van de tijd zullen doorstaan. Er zal echter geween en tandengeknars zijn bij hen die de boodschappen negeren die zij aan het menselijk ras brengen. Wanneer jullie Mijn Heilig Woord, gegeven aan een ware profeet, aanvallen, dan belemmeren jullie de Wil van God. Jullie mogen dan nu geen schaamte voelen. Jullie mogen denken Mijn Woord te verdedigen wanneer jullie Mijn profeten aanvallen, maar wanneer aan jullie te zijner tijd de schade geopenbaard wordt die jullie aanrichten aan deze missie, Mijn laatste op aarde, dan zal die jullie vreselijke angst en verdriet bezorgen.  Indien jullie Mij liefhebben, moeten jullie je ogen openhouden en Mijn onderrichtingen nauwgezet lezen.

Indien jullie nalaten Mijn waarschuwingen te beluisteren die jullie gegeven worden vanwege Gods liefde, dan zullen jullie de waarheid verwerpen. Alleen de waarheid kan jullie redden. De waarheid is de zuurstof die nodig is om het leven van jullie ziel in stand te houden. Zonder de waarheid zullen jullie Mij niet duidelijk zien, noch zullen jullie in staat zijn de juiste keuzes te maken. Denk eraan dat Ik de waarheid ben. Zonder Mij hebben jullie het leven niet.

Jullie Jezus