725 - De tekens zullen aan jullie allen gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden
Dinsdag 5 maart 2013, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, moge niemand tekortschieten in het herkennen van de veranderingen die zich in heel de wereld zullen voordoen, want alles wat in het Boek der Openbaring werd voorzegd, zal gebeuren. Vele van die gebeurtenissen zullen afwijken van de gebruikelijke menselijke interpretatie van de geheimen die aan Johannes de Evangelist geopenbaard werden. Maar zij zullen zin hebben wanneer jullie ze nemen voor wat ze zijn.

Het zorgvuldig in detail uitgewerkte, subtiele plan van de Antichrist werd handig ingekleed bij vele mensen, wereldvermaarde politici inbegrepen, die tot op heden dit duivelse plan niet weten te ontdekken.

In verschillende landen werden vele centra opgezet waar men de overname beraamd van vele naties. Hun activiteiten zijn nochtans gekortwiekt ten gevolge van de gebeden van uitverkoren zielen en van diegenen onder jullie die Mijn kruistochtgebeden bidden.

Jullie gebeden zullen altijd in de Hemel gehoord worden, dus moeten jullie vurig blijven bidden om de boze handelingen te matigen van het Beest, dat overigens nooit de strijd om de zielen zal winnen, want zijn dagen zijn geteld.

Het is niet mijn wens om jullie vrees aan te jagen maar om jullie voor te bereiden. Ik verleen nu bijzondere machten en genaden aan al diegenen onder jullie die gevolg geven aan Mijn verlangen om de kruistochtgebeden te bidden. De tekens zullen aan jullie allen gegeven worden en wonderen zullen plaatsvinden.

Mijn macht zal door jullie aderen stromen terwijl Ik jullie draag op Mijn weg om de mensheid te redden.

Jullie Jezus